Algemene Ledenvergadering 2017

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2017. Deze wordt gehouden op dinsdag 9 mei in de benedenzaal van Hotel-CafĂ© Amicitia aan de Markt te Hoensbroek. De aanvang van de vergadering is om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Agenda
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
3. Jaarverslag Secretaris 2016
4. Verslag Kascontrolecommissie
5. Jaarverslag Penningmeester 2016
6. Rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures
Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Wij verheugen ons op uw komst!