Nieuwsbrief Woonpunt voor Boshouwersweide (oktober 2019)

Woonpunt heeft een paar woningen in uw buurt worden tijdelijk verhuurd. Dat roept vragen op. In deze nieuwsbrief leggen wij uit waarom we dit doen. En of dit gevolgen heeft voor de andere woningen in de buurt.

Onderzoek naar toekomst woningen
Woonpunt neemt jaarlijks haar woningbezit onder de loep. Dan worden plannen gemaakt voor de korte termijn (enkele jaren) en langere termijn (5-10 jaar). Op dit moment onderzoekt Woonpunt wat er met de woningen in Boshouwersweide gaat gebeuren op lange termijn. Zo’n onderzoek wordt zorgvuldig gedaan. Dat betekent dat we op verschillende zaken letten, bijvoorbeeld:
• Wat is de technische toestand van de woningen en welke verbeteringen zijn er nodig?
• Op welke manier kunnen we de woningen verduurzamen?
• Zijn de woningen goed verhuurbaar?
• Wat vinden de bewoners van hun woning?
Kortom, heel veel vragen die eerst beantwoord moeten worden voordat we onze plannen definitief kunnen maken. Daar gaan soms meerdere jaren overheen.

In gesprek met bewoners
Woonpunt wil ook graag in gesprek met bewoners. Hoe ervaren zij de woning? Welke ideeën hebben ze over verduurzamen? Daarover willen we met een aantal bewoners in gesprek, die namens de hele buurt spreken. U krijgt omstreeks januari 2020 van ons een uitnodiging. Dan kunt u aangeven of u het fijn vindt om mee te praten namens de buurt. Want u weet alles over de woning en de buurt.

Wat betekent dat voor uw woning?
Eigenlijk niets. U kunt uw technische klachten, als u die heeft, gewoon zoals altijd blijven melden. Woonpunt voert ook gewoon het onderhoud uit en let samen met u op de leefbaarheid van de omgeving. De meeste woningen die leegkomen worden ook gewoon weer verhuurd.

Geen onnodige investeringen doen
Een aantal leegkomende woningen gaan we vanwege dit onderzoek niet meer verhuren. Dit zijn de slechtere woningen die we gebruiken voor ons onderzoek. Deze gaan we eventueel wel tijdelijk verhuren.

Wijkbeheerder
Uw wijkbeheerder is Angelo Vankan. U kunt hem aanspreken over alle zaken die de leefbaarheid aangaan. Hij is iedere dag, behalve vrijdagmiddag, bereikbaar via 088 – 050 60 70.