Nieuwsbrief Woonpunt voor Marktstraat (oktober 2019)

Uit gesprekken tussen een huurdersgroep en Woonpunt en een enquête onder bewoners blijkt dat onze ideeën overeenkomen. Het gaat dan over wat er moet gebeuren in uw wooncomplex en woning. In de laatste bijeenkomst hebben we besproken hoe we dat gaan organiseren.

Hoe gaat het nu verder?
Woonpunt maakt aan de hand van de gespreken en eigen onderzoek een programma van eisen. Als dat klaar is, krijgen drie aannemers opdracht een voorstel te maken over hun aanpak. En over de manier waarop ze overlast voor bewoners tijdens de uitvoering willen voorkomen. Natuurlijk is er altijd sprake van enige overlast. Maar de aannemer moet aangeven op welke manier hij ervoor zorgt dat de overlast zo beperkt mogelijk wordt.

Bewoners betrekken in de voorbereiding
De drie aannemers presenteren hun voorstel vervolgens aan Woonpunt en een aantal bewoners. Op die manier kunnen bewoners in een vroeg stadium meedenken over de plannen. Die werkwijze is nieuw, maar we willen graag weten wat bewoners belangrijk vinden bij de uitvoering van werkzaamheden. Daarom hebben we aan de bewonersgroep gevraagd om drie personen te laten meekijken. Tijdens onze volgende afspraak in december horen we welke drie dit zijn en wat belangrijke punten zijn om op te letten.

Planning en volgende stappen
In januari presenteren de aannemers hun voorstellen en selecteren wij de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. In het voorjaar gaat de aannemer het plan voorbereiden zodat we in het najaar van 2020 kunnen starten met de werkzaamheden.

Ecologisch onderzoek
In de Flora- en faunawet staat dat een ecologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot doel om te kijken of er beschermde planten en dieren aanwezig zijn. Als dat het geval is, moeten we daar bij het plannen van de werkzaamheden rekening mee houden. Dat onderzoek is al gedaan. Geconstateerd is dat er vleermuizen, de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger, zijn. Er worden binnenkort tijdelijke kasten geplaats aan de flat aan de overkant, zodat de vleermuizen daar tijdens de uitvoering kunnen verblijven. Definitieve voorzieningen voor de vleermuizen brengen we bij het groot onderhoud aan.

Keuze van de aannemer
Gelukkig is al gebleken dat er overeenstemming is tussen Woonpunt en bewoners over de uit te voeren werkzaamheden. Ook hebben bewoners een stem bij de keuze van de aannemer. Maar de kosten spelen daarbij ook een belangrijke rol. We gaan ervan uit dat we samen tot een goede keuze kunnen komen, als we open en transparant communiceren.

Uw huurdersbelangenvereniging
De huurdersverenigingen van Woonpunt vinden het belangrijk dat bewoners meer en eerder betrokken worden bij de werkzaamheden. Zo ook uw Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek. Zij zullen dan ook kritisch volgen hoe dit verloopt. Voor lidmaatschap van uw HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek kunt u contact met hen opnemen via 045-5227671 of 06-15434119. U kunt ook het spreekuur bezoeken. Dat is iedere donderdag van 10.00 – 12.00 uur in de Marktstraat 145 in uw complex.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact op met Gemma Gerrits (coördinator wijkenaanpak & participatie). Of met Jimmy Loontjens, projectleider bouw. Zij zijn dagelijks bereikbaar via 088 – 050 60 70.

Buurtcoördinator
Uw buurtcoördinator is Angelo Van Kan. U kunt hem aanspreken over alle zaken die de leefbaarheid aangaan. Hij is iedere dag, behalve vrijdagmiddag, bereikbaar via 088 – 050 60 70.