Portiekenproject Hoensbroek winnaar Onze Buurt 2014!

De wedstrijd Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen. Voor het beste buurtplan leggen de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg een startkapitaal klaar van tienduizenden euro’s. Ze vinden het belangrijk dat mensen in wijken samen werken aan de verfraaiing van de omgeving en onderlinge contacten opzoeken.
Met het project Onze Buurt zoeken zij – geholpen door het Oranje Fonds, de regionale zender L1 en  A & C Media – naar de mooiste, meest sociale, succesvolste en leukste Limburgse wijkinitiatieven.

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging heeft een idee ingestuurd om portieken en de omgeving van flats door bewoners en verslaafden samen te laten opknappen in het Portiekproject Hoofdstraat West.
Eerder publiceerden wij al dit nieuwsbericht waarin u kon lezen dat ons project tot de beste zes van de 48 inzendingen behoorde en dus de finale had bereikt.

Als slotstuk heeft het bestuur van de HBV haar plannen tijdens een presentatie in het Luciushof te Heerlen mondeling mogen toelichten aan de jury. Bij zo’n mondelinge toelichting horen natuurlijk ook kritische vragen vanuit de jury die eveneens beantwoord moesten worden. Aan deze jury was uiteindelijk de beslissing welke organisatie er op 28 november met de eerste prijs (€ 45.000,-) naar huis zou mogen gaan.

Op vrijdag 28 november volgde dan uiteindelijk de ontknoping. Vol positieve verwachting, maar ook met een verhoogd hartritme, toog een delegatie van ons bestuur en Séverine Louf naar Noord Limburg. De prijs zou worden uitgereikt in het ontmoetingscentrum van de winnaars van vorig jaar in het dorpje Heide (gemeente Venray). Na een welkomstwoord passeerden alle vijf genomineerde projecten nogmaals de revue aan de hand van een presentatie door de voorzitter van de jury, de heer Bert Vrolijk. Na een muzikaal intermezzo  volgde de bekendmaking van de winnaar. De voorzitter van de jury zette uiteen waarom de winnaar de hoofdprijs verdiende en maakte de definitieve uitslag bekend: het portiekenproject in Hoensbroek! De voorzitter van de jury overhandigde de cheque van
€ 45.000,- aan de bestuurders van de HBV.
Wij zijn uiteraard enorm trots en vereerd dat wij de hoofdprijs in de wacht gesleept hebben. Uiteraard zijn ook de bewoners van de complexen aan de Hoofdstraat en Harmoniestraat en de omgeving de winnaars van deze prijs. Wij gaan er nu tegenaan en we starten op korte termijn met gesprekken met de bewoners over wat hun precieze wensen per portiek zijn. We garanderen dat we er iets moois van gaan maken!

Kijk voor ons nieuws over Onze Buurt op www.hbvgroothoensbroek.nl/onzebuurt.