Een mooi, nieuw Slakhorst

Woonpunt investeert in herontwikkeling van de Hoensbroekse wijk Slakhorst. Vanaf 2021 worden 168 woningen afgebroken en opnieuw opgebouwd in oorspronkelijke bouwstijl, met behoud en herstel van karakteristieke elementen. Door te investeren in duurzame en comfortabele sociale huurwoningen en leefbaarheid wil Woonpunt de Hoensbroekse mijnwerkerskolonie behouden voor huidige en toekomstige bewoners.

Lees ook het artikel in Ronduit, kijk voor meer informatie op www.woonpunt.nl/slakhorst, download de informatiebrochure of bekijk het onderstaande filmpje.

Warmteregistratie door ‘doprimo’

Een radiatormeter registreert nauwkeurig de warmteafgifte per radiator. Het meetsysteem is een zogeheten verhoudingssysteem. De meterstanden geven aan hoeveel warmte de bewoners hebben verbruikt ten opzichte van elkaar en van het totaal. Zo kunnen de totale energiekosten van het hele wooncomplex eerlijk door alle bewoners betaald worden.
Bekijk (of download) voor meer informatie deze flyer.

Vervanging sloten toegangsdeuren algemene ruimtes

In de komende tijd en wellicht gedurende een periode van meer dan een jaar zullen we de sloten vervangen van de toegangsdeuren van de algemene ruimtes in onze wooncomplexen. Uiteindelijk worden deze sloten in al onze gebouwen vervangen. We doen dit om een universeel, veilig en modern sluitsysteem te hebben. Dit betekent dat we complexgewijs de bewoners benaderen voor een moment van vervanging. Hieronder treft u een voorbeeldbrief aan, zoals deze naar de huurders gestuurd wordt. Omdat alle complexen in al onze gebieden gedurende een langere periode aan bod komen, menen we er goed aan te doen u op dit moment, eenmalig en niet telkens per complex, te informeren.
Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust met contact met George Verstraaten, teamleider Service Onderhoud via 088 – 050 60 70.

Geachte heer of mevrouw [naam],

Binnenkort gaan we de sloten vervangen van de toegangsdeuren van de algemene ruimten in uw appartementengebouw. In deze brief laten wij u weten wat dit voor u betekent.
U krijgt nieuwe sleutels in de week van [maandag en datum noemen]
In de week van […] komen Woonpunt medewerkers bij u aan de deur om nieuwe sleutels af te geven. Het is de bedoeling dat u tekent voor ontvangst. Voor bewoners die wij die dag niet thuis aantreffen, komen we de dagen erna terug.

Extra sleutels bestellen
U ontvangt evenveel nieuwe sleutels als u inlevert. Tot twee weken na het wisselen van de sloten kunt u zonder kosten nog 2 extra sleutels bijbestellen. Daarna brengen wij daarvoor kosten in rekening.

Bent u op dat moment niet thuis?
Dan kunt u een familielid of goede bekende vragen de sleutel in ontvangst te nemen vanuit uw woning. Maar u kunt ook een andere huurder in uw complex machtigen. Vul daarvoor het machtigingsformulier in de bijlage in en overhandig dit aan de Woonpuntmedewerker.

Inleveren oude sleutels
Als het merendeel van de sleutels is omgewisseld, vervangen we de sloten van de algemene toegangsdeuren. Vanaf dat moment kunt u uw oude sleutels inleveren in de verzamelcontainer die we in de entreehal plaatsen.

Waarom nieuwe sloten?
De huidige sloten worden vervangen door moderne sloten, die beter voldoen aan de eisen van deze tijd. Dat komt de veiligheid ten goede. Bovendien zijn de sloten van Nederlands fabricaat, dus sleutels kunnen sneller bijbesteld worden.

Tot slot
Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan contact met ons op via 088 – 050 62 26.

Word nu voor slechts € 6,- lid voor 2018 én 2019

Momenteel hebben we al ruim 833 leden, maar wij hopen dat we ook u in 2018 (ook weer) als lid mogen begroeten. Hoe meer leden, des te meer wij voor u kunnen betekenen. We hebben dan ook een speciale actie; u kunt vanaf nu voor slechts € 6,- lid worden van onze vereniging voor de jaren 2018 én 2019.

Lid worden of blijven kan door € 6,- over te schrijven naar girorekening NL10INGB0009068564 t.n.v. HBV Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN te Hoensbroek. U kunt ook een acceptgiro, na invulling van uw gegevens, naar uw bank opsturen of daar afgeven.

Blijkt achteraf dat er toch problemen ontstaan bij de betaling met de acceptgiro of bij betaling via internet, dan kunt u tijdens de spreekuren van de HBV op het kantoor (Marktstraat 145) de contributie komen betalen.
Als u slecht ter been bent, kunt u tijdens de spreekuren bellen naar de HBV (06-15434119) en een afspraak maken, zodat een bestuurslid de contributie bij u thuis komt innen. Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u ons altijd bellen (06-15434119) of mailen.

Videoverslag plaatsing koeltoren Mariarade

Op 14 juni 2017 hebben wij de omgevingsvergunning voor de koeltoren van de gemeente Heerlen ontvangen en de koeltoren staat inmiddels op het Emmaplein in Mariarade.
Op 30 juni hebben we met een aantal bewoners een deel van het groen weggehaald en zijn er vier gaten gegraven die vervolgens zijn gevuld met cement en voorzien van moeren waarop de koeltoren is bevestigd. De firma Stado heeft de koeltoren vanaf het ‘Gammaterrein’ naar het Emmaplein vervoerd en geplaatst. Een aantal bewoners heeft met de gemeente Heerlen een buurtdeal afgesloten. De gemeente heeft gezorgd voor de ondersteunende buitendienstmedewerkers, voor benodigde materialen en voor de afvoer van het groen. Verder hebben we van de gemeente worteldoek, kiezel en cement gekregen. Wij zorgen voor het onderhoud van het plein met materialen van de gemeente Heerlen.

Op 19 en 20 augustus hebben buurtbewoners, leden van de carnavalsvereniging Blauw-Wit, verkenners en Buurtgerichtwerk Mariarade de koeltoren schoongemaakt en geverfd in de kleuren van Mariarade (blauw en wit). Daarbij mochten wij gebruikmaken van de tuin van één van de bewoners aan het Emmaplein, voor stroom en water, en voor een korte pauze met een kop koffie, vlaai en broodjes en bovendien heeft een andere bewoner voor soep en knakworsten gezorgd.

De feestelijke onthulling van de koeltoren vond uiteindelijk plaats tijdens de gezellige jaarlijkse buurtdag in Mariarade op 17 september. De onthulling werd gedaan door Mirjam Depondt, voorzitter raad van bestuur van Woonpunt, en door drie voormalig mijnwerkers (zogenaamde ‘koempels’). Verder vond er een ballonnenwedstrijd voor de kinderen plaats. Vanuit de HBV hebben wij die wedstrijd ondersteund en we willen ‘De Bijzondere Ballon’ bedanken voor het leveren van de mooie ballonnen. Wij danken de buurtbewoners, leden van diverse verenigingen, Buurtgerichtwerk Mariarade, de firma Stado, de heer Harry Hertog (centrummanager), Woonpunt en de gemeente Heerlen voor hun medewerking om dit project mogelijk te maken!

Samenvatting van het hele proces en de plaatsing

Verslag door Gemeente Heerlen

Vanaf midden mei alléén nog spreekuur op donderdag

Vanwege omstandigheden is ons bestuur de laatste maanden flink uitgedund. Daarom hebben wij ervoor gekozen om vanaf midden mei het spreekuur op dinsdagmiddag te laten vervallen en vanaf dan alléén nog een spreekuur op donderdagen aan te bieden. U bent dan van 10.00 uur tot 12.00 uur van harte welkom op ons kantoor aan de Marktstraat 145.
Buiten dit spreekuur zijn we uiteraard bereikbaar via e-mail (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl) of telefonisch en per WhatsApp (0624481590). Zo zorgen wij dat we ook in de toekomst bereikbaar blijven voor onze leden.

Daarnaast willen we graag op korte termijn ons bestuur uitbreiden met twee of drie personen. Interesse? Stuur dan een e-mail naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of bel naar 0624481590.

Bestuursleden gezocht!

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is een actieve vereniging die opkomt voor de belangen van de huurders van Woonpunt in het stadsdeel Hoensbroek.
Het bestuur onderhandelt over allerlei huurdersklachten, onderhandelt samen met enkele andere huurdersverenigingen met Woonpunt over beleidszaken, werkt samen met instanties als de Gemeente Heerlen en Alcander, participeert in de diverse buurtstichtingen en de Klankbordgroep Veiligheid Heerlen en is bovendien onderdeel van het bestuur van het
Centrummanagement Hoensbroek.

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is opzoek naar drie betrokken huurders (m/v) die een paar uur per maand kunnen vrijmaken en ons bestuur willen versterken als (aspirant)bestuurslid.

Uw leeftijd speelt overigens geen rol. De enige voorwaarde is dat u huurder bent bij Woonpunt en daarbij woonachtig bent in het stadsdeel Hoensbroek.
De werkzaamheden van een bestuurslid bestaan onder andere uit het bijwonen van onze maandelijkse bestuursvergadering, het organiseren en bijwonen van onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering en de eventuele themabijeenkomsten, het assisteren tijdens de spreekuren en het bezorgen van ons Infobulletin.

Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met het bestuur via 0624481590 of bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.
U kunt zich ook aanmelden tijdens onze spreekuren op ons kantoor aan de Marktstraat 145.
Nadat u zich heeft aangemeld, nodigen wij u uit voor een vrijblijvend gesprek.

We horen graag van u!

Fijne feestdagen!

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

In verband met de feestdagen is er van 25 december tot en met 7 januari géén spreekuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045-5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.

Eindejaarsactie

Voor alle nieuwe huurders, die in 2017 geen lid waren, maar nu alvast lid worden voor het jaar 2018 hebben wij goed nieuws. Na het overmaken van de contributie (€ 4,- voor het gehele jaar) naar NL10INGB0009068564 (o.v.v. uw naam en adres) ontvangt u namelijk een luxe omslagkalender van onze vereniging (zolang de voorraad strekt). Zo kunt u al uw afspraken bijhouden op een overzichtelijke manier.
Wilt u lid worden en een omslagkalender ontvangen? Kom dan langs tijdens een spreekuur (op donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur) of stuur een e-mail naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.
N.B.: alle huurders, die in 2017 lid waren, ontvangen in de loop van oktober of november uiteraard ook een omslagkalender!