Contact

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is actief voor de huurders van Woonpunt Parkstad in het Stadsdeel Hoensbroek. Onze vereniging is in 2001 ontstaan uit een samengaan van de huurders(belangen)verenigingen in Hoensbroek en is actief voor de huurders van de voormalige Woningstichting Hoensbroeck en de Contactraad van deze Woningstichting. Wij zijn dus een belangenvereniging voor huurders. Een huurder dient een defect, mankement of probleem altijd zelf te melden bij de verhuurder om deze in de gelegenheid te stellen stappen te ondernemen om het probleem op te lossen. Wanneer deze niet reageert op de klacht of niet naar behoren afwerkt, kunt u het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging inschakelen. Onze contributie bedraagt € 4,- per jaar en er zijn 772 huurders (op 18-02-2021) van Woonpunt in het Stadsdeel Hoensbroek lid van onze vereniging. Daarvoor danken wij eenieder, die tot nu toe gereageerd heeft (weer lid is geworden of als nieuw lid zich heeft aangemeld) voor het in ons gestelde vertrouwen. Onze leden ontvangen vier maal per jaar het Infobulletin, waarvan wij het laatste nummer van het jaar bezorgen bij alle (circa 2500) huurders van Woonpunt Parkstad in Stadsdeel Hoensbroek.
Het bestuur van de HBV werkt samen in het CHOW (Centraal Huurdersoverleg Woonpunt) met de besturen van de overige huurdersverenigingen van Woonpunt. Het CHOW voert overleg met de algemene directie van Woonpunt over onder andere beleidszaken en voert overleg met de Raad van Commissarissen van Woonpunt.

Verder voeren wij overleg met Woonpunt over onder andere:
– Het betaalbaar houden van de woningen;
– De woonomgeving en de leefbaarheid in de wijken en buurten;
– Het sociale plan bij renovaties en sloop;
– De verbetering van de woningen, herstructureringsplannen;
– Groenonderhoud en schoonmaak van complexen.

Daarnaast zijn wij participanten in diverse werkgroepen, zoals:
– Klankbordgroep Hoensbroek van de gemeente Heerlen
– Klankbordgroep Veiligheid van de gemeente Heerlen
– Stichting Buurtgericht Werken BROICH
– Stichting Buurtbeheer MariaGewanden
– Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over de vereniging? Of wilt u zelf ook bestuurslid worden? Neem dan contact op met het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek. Op deze pagina vindt u de diverse mogelijkheden om in contact te komen met onze bestuursleden.

Kantoor- en postadres
HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek
Marktstraat 145
6431 LN te Hoensbroek
045-5227671 / 06-15434119
Klik hier voor de locatie van ons kantoor in Google Maps.

Spreekuur
Op donderdag vindt van 10.00 uur tot 12.00 uur ons spreekuur plaats. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken (behalve tijdens de lockdown). Buiten kantooruren kunt u bellen (06-15434119) of een e-mail sturen naar ons bestuur (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl).

Naam Functie Adres Telefoonnummer E-mailadres
Sjaak Mestrom Voorzitter Hoofdstraat 284 045-5225738 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl
Jeu van der Lingen Penningmeester Heuvelstraat 26 045-5223139 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl
Francie Kessen Ambtelijk secretaris Deken Meyserf 6   bestuur@hbvgroothoensbroek.nl
Harry Kessen Bestuurslid Deken Meyserf 6 06-15643222 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl
Christina van Avesaath Bestuurslid Wingerdweg 66 06-41975520 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl
Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin / Webmaster   06-12380261  info@hbvgroothoensbroek.nl
Paul Welters Fotograaf     bestuur@hbvgroothoensbroek.nl
Fenny Spijker Erelid      

Download hier onze privacyverklaring

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons door het onderstaande formulier in te vullen.

  Uw naam (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Telefoonnummer

  Adres

  Onderwerp

  Uw bericht

  Eventuele bijlage

  Please prove you are human by selecting the heart.