Meer dan 70% instemming met renovatie voorstel Marktstraat

In de afgelopen weken heeft Woonpunt gepeild of voldoende draagvlak bestaat voor het voorstel renovatie 121 woningen aan de Marktstraat 17 t/m 259 in Hoensbroek waartoe ook uw woning behoort.

Meer dan 70% instemming
Inmiddels is bekend dat van de 102 huurders, 79 huurders hebben ingestemd met het voorstel. Dat betekent dat 77% vóór de plannen heeft gestemd. Wij willen ieder bedanken voor het uitbrengen van zijn/haar stem en het inleveren van het formulier. Hiermee is de wettelijke grens van tenminste 70% instemming bereikt.

Medewerking verlenen
Omdat tenminste 77% van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, wordt het voorstel vermoed redelijk te zijn. Aan een redelijk voorstel moeten huurders hun medewerking verlenen. Mocht u het voorstel voor u niet redelijk vinden en heeft u niet voor het voorstel gestemd, dan kunt u binnen acht weken na ontvangst van deze brief een procedure starten bij de sector kanton van de rechtbank. In die procedure kunt u vorderen dat de rechter bepaalt dat het voorstel voor u niet redelijk is en dient u uit te leggen waarom u dat vindt. De rechter zal dan een uitspraak doen of het voorstel voor u wel of niet redelijk is.
Als u niet binnen de acht weken een procedure start, wordt het voorstel ook voor u geacht redelijk te zijn en moet u medewerking verlenen aan de werkzaamheden.

Uw gestelde vragen
Tijdens de huisbezoeken zijn een aantal vragen gesteld. We wachten nog op antwoorden van de aannemer. Als we meer weten, beantwoorden we al uw vragen per brief. Dan ontvangt u ook uw getekende deelname contract retour.

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over deze brief, neem dan gerust contact op met Woonpunt via het algemene telefoonnummer 088 050 60 70.

24 nieuwbouwappartementen Aldenhofpark

Woonpunt gaat starten met de nieuwbouw van 24 appartementen aan het Aldenhofpark. Bewoners van Slakhorst krijgen voorrang op een appartement. Heeft u interesse? Neem deze nieuwsbrief dan rustig door.

In deze nieuwsbrief krijgt u als eerste informatie over de appartementen.

 • Kom ik in aanmerking?
 • Wat is de procedure?
 • Hoe komen de appartementen eruit te zien?
 • Wanneer zijn de appartementen klaar?
 • Wat zijn de huurprijzen?
 • Bekendmaking complexnaam
 • Bouwnummerindeling

Kom ik in aanmerking?
Woonpunt gaat de wijk Slakhorst herbouwen. Dat betekent dat we u voorrang verlenen bij een woningkeuze. De 24 appartementen zijn levensloopbestendig (rollator- en rolstoeltoegankelijk), dus bewoners van 55 jaar of ouder krijgen voorrang. Het kan zijn dat de belangstelling overweldigend is en wij niet iedereen een appartement kunnen toewijzen. Wij selecteren dan op basis van woonduur en/of zorgbehoefte (verhuisadvies). Uiteraard doen wij ons best iedereen een plekje te geven en wensen qua verdieping/uitzicht zoveel mogelijk in te vullen.

Wat is de procedure?
Voldoet u aan de voorwaarden: 55 plus of verhuisadvies? En heeft u interesse? Neem dan contact op met Emely Bergrath via 088 050 60 70. Ze maakt dan een persoonlijke afspraak met u in de loop van februari op het Horstplein 16. U krijgt dan een mooie presentatie van het complex en de plattegronden. In dit gesprek kunt u uw voorkeur voor een  appartement kenbaar maken. Geef dan ook meteen een tweede keuze door, voor het geval meerdere bewoners dezelfde voorkeur hebben. Uiterlijk 15 maart dient u uw definitieve keuze door te geven aan Emely Bergrath. Zij maakt op basis van de wensen een inplaatsingschema. Uiterlijk 1 april maken we bekend of u in aanmerking komt, en welk appartement dit wordt. Daarna bieden we de appartementen aan anderen aan en vervalt uw voorkeurspositie!

Hoe komen de appartementen eruit te zien?
In het complex komen 24 appartementen verdeeld over 4 verdiepingen. In het complex is een lift aanwezig. De appartementen zijn bereikbaar via een centrale binnenhal aan de zijde van de Wilhelminastraat. De appartementen zijn rollator- en rolstoeltoegankelijk. Dat betekent een woning zonder hoge binnendrempels. Er zijn twee verschillende typen appartementen:  8 x type A en 16 x type B.  Er zit een klein verschil in grootte en vorm van de woonkamer, balkon en berging, maar de totale woonoppervlakte is hetzelfde. De slaapkamers zijn bij beide types even groot. Plattegronden ziet u hieronder.

 • De badkamer wordt voorzien van een inloopdouche en wastafel. Optioneel heeft u tegen betaling de keuze voor een tweede toilet op de badkamer.
 • De keuken wordt voorzien van een keukenblok met 3 onder- en bovenkastjes en een spoelbak. Ook hier kunt u tegen betaling nog opties aan toevoegen.
 • De badkamer wordt voorzien van een wasmachine aansluiting.
 • In de berging is ruimte voor het stallen van een scootmobiel en/of fietsen.
 • De wanden zijn behangklaar. U kunt hier dus overheen behangen. De wanden zijn niet voldoende egaal en vlak om overheen te schilderen.  
 • De appartementen worden ‘kaal’ opgeleverd. Dat betekent dat u zelf moet zorgen voor behang, vloerbedekking en plinten, gordijnen en een elektrisch kooktoestel.

Ieder appartement heeft een eigen parkeerplaats op het terrein. Daarbij maken we nog vier invalideparkeerplaatsen. Ook komen er parkeerplaatsen voor bezoekers en eventuele zorg. In onderstaande  afbeelding vindt u een situatietekening.

De appartementen krijgen een energielabel A+++. Er worden zonnepanelen en een warmtepomp geïnstalleerd. De woning wordt verwarmd door middel van vloerverwarming. Er is geen gasaansluiting aanwezig. U gaat straks elektrisch koken.

Wanneer zijn de appartementen klaar?
De bouw van de appartementen start eind april 2021. Naar verwachting worden deze opgeleverd in het voorjaar van 2022.

Wat zijn de huurprijzen?
De huurprijs is voor ieder appartement gelijk. Per 1 juli 2021 wordt deze € 633,25. Heeft u bij aanvang huur recht op huurtoeslag? Dan komt u hiervoor gewoon in aanmerking.

Complexnaam
De complexnaam wordt  ‘Achter den ouden Hof’. Deze naam is gekozen uit zestien namen die ingediend zijn na een oproep aan buurtbewoners.

Video over plannen renovatieproject Marktstraat

Graag willen wij u informeren over de plannen die in overleg met de klankbordgroep zijn gemaakt. Vanwege corona kunnen wij geen bijeenkomst organiseren. Daarom hebben wij een filmpje gemaakt.

Video van Woonpunt over het renovatieproject Marktstraat

Hoe nu verder?
Als u vragen heeft schrijf ze alvast op. U gaat van ons in februari een uitgebreide brochure ontvangen. Daar wordt nog antwoord gegeven op veel vragen die er zijn. Ook wordt dan inzichtelijk gemaakt hoe het zit met vergoedingen.

Huisbezoeken
Binnenkort brengt  OnderhoudPlus een bezoek aan alle bewoners. U krijgt dan een toelichting op de renovatie en al uw vragen worden beantwoord. 

Heeft u vragen over deze brief? 
Neem contact op met één van de leden van de bewonersgroep. Of met Woonpunt:
Gemma Gerrits, gebiedsregisseur, 088 – 0506087, g.gerrits@woonpunt.nl 
– Jimmy Loontjens, projectontwikkelaar, 088 – 0506144, j.loontjens@woonpunt.nl
Dylan Erkenbosch, buurtcoördinator, 088 – 0506061, d.erkenbosch@woonpunt.nl 

Ontwerpwedstrijd voor Slakhorst

Om recht te doen aan de historische waarde van de mijnwerkerskolonie Slakhorst, vragen Woonpunt en Gemeente Heerlen aan twee architecten om hun visie voor de wijk uit te werken. Begin maart wordt een keuze gemaakt tussen de twee bureaus.   

Het gaat om de bureaus Satijn+ uit Born en Architecten aan de Maas uit Maastricht. Beide hebben ervaring met mijnwerkerskoloniën van Jan Stuyt. Zo heeft Architecten aan de Maas in Voerendaal een mijnwerkerskolonie van Stuyt herbouwd en heeft Satijn+ hetzelfde gedaan voor de mijnwerkerskolonie Oude Egge in Brunssum, eveneens van Stuyt. Op basis van die ervaring en hun kwaliteiten zijn de bureaus gevraagd.  

Passie voor de historische waarde
‘In mijn gesprekken met bewoners en raadsleden merkte ik veel passie voor de historische waarde van de wijk op’, zegt Ton Mans, bestuurder van Woonpunt. ‘Daarom hebben we ervoor gekozen om deze bureaus om hun visie te vragen. We hebben van verschillende kanten al suggesties gekregen over hoe we de historie recht kunnen doen in de plannen, van hergebruik van metselstenen tot het inrichten van een Stuytmuseum. De betrokkenheid is groot.’ 

Tuindorpfilosofie 
Als basis voor de ontwerpwedstrijd gelden uitgangspunten die ook terugkomen in het waardestellend onderzoek dat de gemeente eerder heeft laten uitvoeren. Zo moet het ontwerp dezelfde tuindorpfilosofie weerspiegelen en moet het Jan Stuyt-ontwerp zichtbaar terugkomen. Wethouder Loek Damen: ‘Ik vind het belangrijk dat we gezamenlijk komen tot een goed plan voor deze historische wijk. Ik wil me inzetten voor een plan dat tweeledig is. Met aan de ene kant rekening houdend met de historische waarde en aan de andere kant de nadruk op een levensloop bestendige wijk’.  

Monumentenorganisaties en bewoners
Het is de bedoeling dat beide architectenbureaus in gesprek gaan met stakeholders, belangen- en monumentenorganisaties en met bewoners. Deze betrokkenen worden door Woonpunt en de gemeente ook geraadpleegd bij het maken van een definitieve keuze tussen beide plannen.  Begin maart wordt die keuze gemaakt. Ton Mans: ‘Het wordt nog hard werken, want de tijd dringt. Maar ik heb er vertrouwen in dat we in maart op een breed gedragen plan uitkomen.’ 

Uitslag stemming Marktstraat

Bij de vorige nieuwsbrief zat een stemformulier. Daarmee kon u uw voorkeur kenbaar maken voor een balkonbalustrade en voor een accentkleur bij de entree. We ontvingen maar liefst 71 stemformulieren terug. Wat is eruit gekomen?

Balustrade
De meeste stemmen gingen naar het eerste voorstel. Dat wil zeggen dat u gekozen heeft voor deze balustrade:

Accentkleur entree
Hier waren de meningen wat meer verdeeld. Maar de meeste stemmen gingen toch naar kleur RAL1005. De hoofdentree krijgt dus deze kleur:

Hoe nu verder?

De volgende stap is dat we alle bewoners op de hoogte brengen van de plannen. Daarvoor zijn we een filmpje aan het maken. Dit kunt u straks bekijken op een computer, tablet of telefoon. Hierover krijgt u van ons nog bericht. Bent u niet in de gelegenheid om het filmpje te bekijken? Laat het ons weten via info@woonpunt.nl of 088 – 050 60 70. Dan zorgen wij dat iemand bij u langs komt om het filmpje te laten zien.

U krijgt ook nog een informatiebrochure. Daarin leest u alles wat u moet weten over de renovatie. In die brochure geven we ook antwoord op een aantal vragen die gesteld zijn. Heeft u nog meer vragen? Binnenkort brengt Nicole Bouten van OnderhoudPlus een bezoek aan alle bewoners. Ze geeft dan een toelichting op de renovatie en beantwoordt al uw vragen.

Overlast melden
Ervaart u overlast? Bijvoorbeeld van hangjongeren of geparkeerde auto’s van ouders van schoolkinderen? Meld het dan bij politie of handhaving:

 • Politie: wijkagent Richard de Jager, 0900 – 8844
 • Handhaving: BOA Jos Jonker, 06 – 53 68 70 82, j.jonker@heerlen.nl of
  BOA Dennis Annen, 06 – 58 08 65 52, d.annen@heerlen.nl

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief?
Neem contact op met een van de leden van de bewonersgroep. Of met Woonpunt:

 • Gemma Gerrits, gebiedsregisseur, 088 – 0506087, g.gerrits@woonpunt.nl
 • Jimmy Loontjens, projectontwikkelaar, 088 – 0506144, j.loontjens@woonpunt.nl
 • Dylan Erkenbosch, buurtcoördinator, 06 –  29 53 01 39, d.erkenbosch@woonpunt.nl

Nieuwsbrief Woonpunt – Slakhorst (update november)

Hoe staat het met de plannen?

Zoals u misschien heeft gemerkt, is er de laatste tijd veel te doen geweest over de nieuwbouwplannen. Wat is er allemaal gebeurd? En wat zijn de gevolgen voor Slak-Horst? In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken.
Eerder dit jaar heeft u een krantje en een filmpje ontvangen met de ideeën voor het nieuwe Slak-Horst. Deze plannen heeft architect Mecanoo gemaakt in nauwe samenwerking met de klankbordgroep. Er kwamen heel veel positieve reacties op. Er waren ook tegenstanders. Zo startte een buurtbewoner een handtekeningenactie en ontstond de actiegroep Slak-Horst. De gemeente liet een onderzoek uitvoeren naar de cultuurhistorische waarde van de wijk. Dat alles leidde ertoe dat de toekomst van Slak-Horst onderwerp van discussie werd in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Heerlen. Met als gevolg dat tijdens de volgende vergadering van de gemeenteraad enkele partijen een motie inbrachten. Als die werd aangenomen zouden de plannen ernstig vertraagd kunnen worden.

Wat hebben we in de tussentijd gedaan?
We begrijpen de zorgen van de tegenstanders van de nieuwbouwplannen. Maar dat neemt niet weg dat deze plannen zorgvuldig en in overleg met bewoners en omwonenden tot stand zijn gekomen. We vonden dat de gemeenteraad ook daar oog voor moest hebben. Vertegenwoordigers uit de klankbordgroep hebben tot twee keer toe hun standpunt verdedigd voor de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. En Woonpunt heeft een pittige brief geschreven aan de gemeenteraad. Tijdens de daaropvolgende vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling hebben we ons standpunt ook nog eens mondeling toegelicht. Ook hebben we toegezegd de gemeente tegemoet te komen. Dit alles heeft ertoe geleid dat de motie voorlopig van tafel is.

Afspraken met gemeente Heerlen
Wat hebben we afgesproken met de gemeente? Drie dingen:

 • Woonpunt stopt met architect Mecanoo
  De huidige schetsen die zijn gemaakt voor de nieuwbouw gaan van tafel. Hoe jammer we dat ook vinden. Maar zolang we hieraan vasthouden, komen we geen stap verder. Het stedenbouwkundig ontwerp dat door de Welstandscommissie is goedgekeurd, is uitgangspunt voor de volgende woningontwerpen.
 • Er komen geen appartementen aan het Horstplein
  De appartementen die voorzien waren aan het Horstplein komen te vervallen. Als we de nieuwbouw doen in de historische stijl, dan past daar geen appartementengebouw bij.
 • Nieuwbouw in historische stijl
  Er komt een architect die ervaring heeft met nieuwbouw in historische stijl.

Wat betekent dit voor de planning?
We willen proberen de verloren tijd in te halen. We denken nu samen met de gemeente na over hoe we dat kunnen bereiken. We richten ons erop dat we in het voorjaar met een nieuw plan komen. Of het totale project hierdoor vertraging oploopt, durven we nog niet te zeggen. We kunnen ons voorstellen dat dit vervelend nieuws voor u is. In de tussentijd doen wij ons best de buurt leefbaar te houden. Uiteraard houden we u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Heeft u vragen?
Mail ons dan via slakhorst@woonpunt.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vragen en antwoorden renovatie Marktstraat

Algemene vragen

Kan de aannemer aantonen waarom hij dit werk goed kan?
Er zijn enkel aannemers geselecteerd die ervaring hebben met soortgelijke opdrachten. OnderhoudPlus heeft voor Wonen Limburg in Venray 120 appartementen gerenoveerd. Ook in Hengelo renoveerden ze 152 woningen voor Welbions.

Hoe serieus gaat de aannemer om met de werkzaamheden?
Zeer serieus. Onderhoudplus heeft samen met een team van adviseurs en mooi en goed doordacht plan gepresenteerd. Hierbij hanteren ze drie kernpunten: de bewoner centraal, een slimme uitvoering en een gunstige exploitatie.

Hoe laat de aannemer de woning achter?
Aan het einde van de werkdag worden de woningen altijd opgeruimd.

Wie betaalt het elektriciteitsverbruik tijdens de renovatie?
De aannemer maakt gebruik van de elektriciteit in de woningen, maar de kosten hiervan zijn zeer beperkt. Alle bewoners ontvangen bovendien een vergoeding van Woonpunt voor de overlast.

Moeten bewoners tijdens de werkzaamheden hun woning verlaten?
Bij de meeste werkzaamheden kunnen ze overdag gewoon thuis blijven. Alleen als er asbest verwijderd wordt , moeten ze hun woning uit veiligheidsoverwegingen even verlaten. Ze kunnen dan gebruik maken van zogenaamde rustwoningen in het complex. Dat zijn leegstaande woningen die speciaal voor dit doel zijn ingericht. Ook als bewoners te veel overlast ervaren kunnen ze hier gebruik van maken. Aan het einde van de werkdag kunnen bewoners altijd terug naar hun woning.

Hoe beperkt de aannemer het gebruik van parkeerplekken?
OnderhoudPlus parkeert zoveel mogelijk elders. Ook het ketenpark houden zij beperkt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van leegstaande woningen voor de uitvoerder en kantinevoorzieningen. Wel moeten er enkele parkeerplaatsen afgezet worden voor het plaatsen van steigers of liften.

Wordt de school ook gevraagd het gebruik van de parkeerplaats te beperken?
Hierover komt nog een overleg met de gemeente Heerlen.

Hoe worden meubels en vloeren beschermd?
De aannemer verstrekt folie om meubels en vloeren af te dekken.

Komen bewoners tijdens werkzaamheden in de winter niet in de kou te zitten?
Er worden voorzieningen getroffen om dit te voorkomen. Op het moment dat de verwarming buiten werk is, bieden we tijdelijke elektrische kachels aan.

Hoe kunnen bewoners de werknemers herkennen?
Op de werkkleding van aannemers en onderaannemers staat de bedrijfsnaam vermeld.

Wordt huisnummer 28 (schoonheidsspecialiste) ook gerenoveerd?
Ja.

Op de kop van de Nieuwstraat zijn vleermuiskasten geplaatst. Heeft dit nog invloed op de planning?
Voor de werkzaamheden hebben we een ontheffing nodig van de flora & faunawet. De vleermuiskasten op de kop van de Nieuwstraat worden verwijderd, omdat we aan de overkant van het complex tijdelijke kasten hebben opgehangen.

Blijft het bellentableau aan de Marktstraat gehandhaafd?
Ja, maar de installatie wordt wel zo ingericht dat alleen de deur waar gebeld wordt opengaat.

Planning

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden in de woning duren ongeveer 10 werkdagen. De werkzaamheden aan de buitenkant (voor- en achtergevel vervangen) duren gemiddeld 4 werkdagen per woning. Bij de werkzaamheden aan de leidingschachten moeten de werklui soms ook in de woningen zijn. Als dat het geval is, worden bewoners tijdig geïnformeerd.

Hoe laat begint de aannemer en tot hoe laat wordt er doorgewerkt?
Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 16.15 uur.

Aanpak

Wat is het plan van aanpak van de aannemer?
Zodra de plannen definitief zijn, plant OnderhoudPlus met alle bewoners apart een huiskamergesprek in. Zij leggen dan uit hoe ze te werk gaan en wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden. Bewoners kunnen dan meteen hun vragen stellen.

Er wonen veel ouderen aan de Marktstraat. Houd de aannemer hier rekening mee?
Ja, er is speciale aandacht voor ouderen. Tijdens de werkzaamheden, maar ook bij het huiskamergesprek.

Moeten bewoners plaats maken in hun woning voor de werkzaamheden?
Soms moeten er meubels verschoven worden. De medewerkers van OnderhoudPlus kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Kan de airconditioning blijven zitten tijdens de werkzaamheden?
De airconditioning en andere zelf aangebrachte voorzieningen moeten tijdelijk worden verwijderd. Het is de bedoeling dat bewoners dit zelf regelen.

Technische vragen

Hoe lang duurt het verwijderen van asbest? En waar kunnen bewoners dan terecht?
Het verwijderen van asbest duurt gemiddeld 1 dag per appartement. Vanwege de veiligheid moeten bewoners dan hun appartement uit. Ze kunnen dan terecht in de rustwoning.

Zit er ook asbest in de tegels op het kleine balkon?
Bij vooronderzoeken zijn er geen asbest tegels gevonden op de balkons. Voor de zekerheid wordt dit nog verder onderzocht.

Wat voor soort isolatie en isolatie glas komt er?
In de panelen komt Pir-isolatie en in de kozijnen HR++ glas. Ook de kopgevels worden geïsoleerd.

Worden de betimmeringen ook vernieuwd? Bijvoorbeeld bij het bergingshok/washok?
Ja, alle buitenkozijnen worden vernieuwd, inclusief de betimmeringen.

Hoe worden de woningen toegankelijk gemaakt voor scootmobielen en rollators?
De galerijen worden opgehoogd tot dorpelhoogte. In de aangepaste woningen komt op twee plaatsen een kleine hellingbaan om de hoogte te overbruggen.

Worden er brandwerende platen aangebracht in de scootmobielruimte?
Er wordt eerst onderzocht of de ruimte voldoet aan wet- en regelgeving. Alleen als dat niet het geval is, worden er extra brandwerende voorzieningen getroffen.

Welke aanpassingen maken nog meer onderdeel uit van het renovatieplan?
In het renovatieplan zijn ook de volgende werkzaamheden meegenomen:

 • Verbeteren verlichting in de kelders
 • Duidelijke aanduiding huisnummers op de betonnen kolommen
 • Aanleg telefoon met camera.

Vragen aan Woonpunt*

Hoe hoog is de vergoeding die bewoners krijgen voor de overlast?
Dat legt Woonpunt uit bij de presentatie van de definitieve plannen.

Vragen inzake warmtewetgeving
Deze vragen worden later beantwoord in een presentatie over de nieuwe installatie.

Vragen kelder algemene ruimten uitstraling van proef Ledlampen
We horen graag wat bewoners van deze proef vinden.

*Tijdens de presentatie komen we ook terug op vragen die nog niet beantwoord zijn.