Uur van de Buurt gaat weer van start!

Na een noodgedwongen sluiting vanwege het coronavirus kan iedereen sinds 2 juni jl. weer terecht in onze SCHUNCK-bibliotheekvestigingen in Hoensbroek, Heerlerheide, Heerlerbaan en het Glaspaleis.

Goed nieuws is dat de bibliotheken binnenkort ook alle buurtbewoners weer welkom kunnen heten voor het maandelijkse programma Uur van de Buurt. Vanwege de coronaregels wel op 1.5 meter afstand en met een beperkt aantal bezoekers. Aanmelden is daarom noodzakelijk; voor Uur van de Buurt Hoensbroek kan dit per e-mail (s.eschweiler@schunck.nl) of telefonisch (045-5211019).

Het maandelijkse koffiemomentje in de bibliotheek is bestemd voor alle buurtbewoners en buurtondernemers. Iedereen is welkom om het programma bij te wonen met het laatste nieuws uit de wijk, gastsprekers en natuurlijk met koffie en burengezelligheid.

Op dinsdagochtend 18 augustus bent u weer welkom om te buurten in de bieb van Hoensbroek. Medewerkers Drees en Sandra hebben een collectie zomerleesboeken voor u samengesteld en bespreken graag samen met u het thema ‘Mijn leven in coronatijd’. Verder zal Sandra Hendrix haar tentoongestelde schilderijen ter plekke toelichten.

De daaropvolgende Hoensbroekse editie is op dinsdagochtend 8 september. Samen met een opbouwmedewerker van STAND-BY openen we een fototentoonstelling over burenhulp in Hoensbroek. En dat sluit mooi aan bij de Nationale Burendag. In september valt tevens de Week van de Alfabetisering dus we gaan ook samen aan de slag met een klein dictee.

Uur van de Buurt Hoensbroek is telkens van 10.30 uur tot 12.00 uur en aanmelden kan dus via s.eschweiler@schunck.nl of 045-5211019.

Woonpunt komt naar bewoners toe deze zomer

Wij willen onze bewoners beter leren kennen. Daarom organiseren we deze zomer meet & greets in onze buurten. Ook onze netwerkpartners, zoals handhaving, welzijnswerk, de wijkagent en de huurdersvereniging, zijn van de partij. 

Tijdens de meet & greet staan we op een centrale plaats in de buurt of in het gebouw. Onder het genot van koek, koffie en fris kunnen bewoners ons vertellen wat er speelt in hun buurt. Met de informatie die we ophalen, kunnen wij hen nog beter van dienst zijn.

70 bewoners kwamen langs
De eerste meet & greet vond plaats op dinsdag 14 juli in de Maastrichtse wijk Caberg, waar Woonpunt plannen heeft om te gaan renoveren. In totaal kwamen die middag zo’n 70 bewoners langs in de tuin van onze inloopwoning in de wijk (vanwege corona niet allemaal tegelijk). Een ijscowagen voorzag de kinderen en volwassenen van een verkoeling.

Positieve reacties
De belangrijkste onderwerpen die bewoners aansneden, waren drugsoverlast, verkeersoverlast en de overlast van hondenpoep en zwerfvuil. Ook hadden bewoners vragen over de op handen zijnde renovatie. Bewoners konden ook kaartjes invullen om hun belangrijkste opmerkingen achter te laten. De reacties op de eerste zomerbijeenkomst waren superpositief.

Renovatie Pannenberg

Na de bouwvak starten we met de renovatie van 42 appartementen aan de Pannenberg in Hoensbroek. We gaan de woningen energiezuiniger maken en het binnenklimaat verbeteren. De buitenkant van het gebouw krijgt een make-over. Als bewoners dat willen, dan vernieuwen we ook de keuken, badkamer en het toilet. Habenu van de Kreeke is de hoofdaannemer.

Bewoners Marktstraat kiezen aannemer

Bewoners van de Hoensbroekse Marktstraat denken mee over de renovatie van hun appartementen. Ze droegen ideeën aan voor het programma van eisen en beoordeelden de presentaties van aannemers. Vanwege de kwaliteit, de zorg voor bewoners en de voorstellen rondom energieverbruik kozen ze samen met Woonpunt voor Onderhoud Plus. Het ontwerp wordt gemaakt door Engelman Architecten. 


Nieuwsbrief Woonpunt – Slakhorst (update april)

Hoe staat het met de plannen?
Vorige week stond in de media dat de plannen voor Slakhorst ter discussie staan. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. In deze nieuwsbrief reageren wij hierop. Wij zijn van plan gewoon verder te gaan op de ingeslagen weg.

In de media wordt gemeld dat de gemeente Heerlen een onderzoek laat uitvoeren naar de cultuurhistorische waarde van de wijk. Enkele belangenorganisaties en raadsleden hebben hierom gevraagd. Ze hopen dat Woonpunt renovatie opnieuw wil overwegen als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Wat ons betreft is dat geen optie, hebben we aan de gemeente laten weten. Waarom dat is leggen wij u nogmaals uit in deze nieuwbrief.

Wijk voor de toekomst behouden
Slakhorst is een prachtige wijk met een uniek karakter en een sterke sociale samenhang. Dat beseffen wij, daarom willen we de wijk graag voor de toekomst behouden. Dat kan op twee manieren: renovatie of herontwikkeling in oorspronkelijke stijl. Om een verantwoorde keuze te maken, hebben we zorgvuldig onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de technische staat van de woningen ronduit slecht is. Er zijn gevelscheuren, scheve verdiepingsvloeren, verzakkingen en vochtproblemen.

Renovatie niet verantwoord
Er moet dus heel veel gebeuren aan de woningen. En dan nog is er geen garantie dat de vochtproblemen na renovatie definitief verholpen zijn. Bovendien zouden de woningen na renovatie nog steeds klein zijn met een onpraktische indeling en een te laag energielabel. Kortom, woningen waar mensen straks niet meer willen wonen. Daarom vinden wij het niet verantwoord om geld te steken in renovatie. Dit geld willen we wél investeren in nieuwe woningen. Want dan weten we zeker dat de vochtproblemen niet terugkomen. En dat de nieuwe woningen voldoen aan de eisen van de toekomst: energiezuinig en met een prettige indeling. De Welstandscommissie van de gemeente Heerlen heeft bevestigd dat nieuwbouw een goede keuze is.

Wat gaat er nu gebeuren?
Wij gaan door met onze plannen voor herontwikkeling van de wijk. Zoals afgesproken gaat de architect een voorlopig ontwerp maken van de woningen. In de zomer bespreken we dat in de klankbordgroep en met de bewoners. Vanzelfsprekend blijven we wel in gesprek met de actiegroep en de gemeente Heerlen.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Of over de plannen en ontwikkelingen? Kom dan naar het wekelijkse inloopspreekuur aan het Horstplein 16. Dat is elke maandag tussen 09.30 en 12.30. Uiteraard volgen wij bij dit spreekuur de richtlijnen van het RIVM. U mag ons ook mailen via slakhorst@woonpunt.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nieuwsbrief Woonpunt – Emmastraat e.o. (update april)

Woonpunt heeft plannen om onderhoud aan uw woning uit te voeren. En om uw woning duurzamer te maken. We willen eind 2021 / begin 2022 starten met de werkzaamheden. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Gevelonderzoek uitgevoerd
Isolatiebedrijf Bameco heeft de gevels van de woningen onderzocht. Daaruit is het volgende gekomen:

  • De gevels van de woningen aan het Emmaplein 3-34, de Amstenraderweg 83-89 en de Emmastraat 2-36 hebben een zeer ruime spouw. Ze zijn dus geschikt voor voldoende isolatie.
  • De woningen aan de Emmastraat 46-48 hebben een massieve gevelconstructie. Het is niet zeker of gevelisolatie aan de buitenzijde daar mogelijk is. Dat onderzoekt Bameco nog.

Meer onderzoek nodig
We moeten de constructie van de woningen nog laten onderzoeken.  Momenteel zijn alle woningen bewoond. Dat betekent dat dit onderzoek vooruit is geschoven vanwege de coronacrisis. We starten de onderzoeken zo snel mogelijk weer op. Vanzelfsprekend hanteren we dan de richtlijnen van het RIVM. Ook houden we bij het maken van afspraken extra rekening met risicogroepen.

Ontwerp woningen
We hebben een architect ingeschakeld om een ontwerp te maken van de te renoveren woningen en het verzorgen van de technische uitwerking. Het is de bedoeling dat het huidige karakter van de woningen bewaard blijft. De vernieuwing van uw woning merkt u dus vooral aan de verbeterde duurzaamheid en het hogere comfort.

Vragen over de renovatie
Wij ontvangen veel vragen over de renovatie. Die zouden we het liefst allemaal willen beantwoorden. Maar omdat het plan nog niet klaar is, kan dat helaas op dit moment nog niet. Blijf uw vragen gerust stellen, want we nemen uw vragen en opmerkingen – voor zover dat mogelijk is – graag mee in de plannen.

Hoe nu verder?
Woonpunt gaat door met de voorbereiding. Op het moment dat we een conceptplan hebben nodigen we de leden van de klankbordgroep weer uit om hun mening te horen. Vervolgens zullen wij alle bewoners informeren. We gaan er nog vanuit dat onze planning te realiseren is.

Huurverhoging 2020

Ieder jaar verhoogt Woonpunt op 1 juli de huur. Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid. Ook tijdens de coronacrisis. Om huurders zekerheid te geven over de betaalbaarheid van hun woning, volgen zij het Sociaal Huurakkoord. Dit zijn afspraken tussen de Woonbond en Aedes (vereniging van woningcorporaties) die bedoeld zijn om de huren betaalbaar te houden. Ook hebben huurders de mogelijkheid om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen.
Kijk voor het hele artikel en meer informatie op de website van Woonpunt.

De HBV en het coronavirus

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek volgt de adviezen van het RIVM en de WHO. Op basis van de aangescherpte richtlijnen hebben we besloten dat er tot en met donderdag 4 juni géén spreekuur plaatsvindt.
Heeft u een klacht, vraag of verzoek en wilt u het bestuur hierover spreken? Neem dan contact op via bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of 06-15434119.

De Algemene Ledenvergadering die op 12 mei zou plaatsvinden, wordt verplaatst naar een ander moment later dit jaar. We houden u uiteraard op de hoogte en sturen t.z.t. een uitnodiging naar alle leden.

Verder is er besloten dat het eerste Infobulletin van 2020 níet verspreid wordt, maar wel digitaal beschikbaar wordt via deze website. Daarover later meer.

Als laatste willen we jullie verwijzen naar deze informatie van Woonpunt over de huidige situatie en deze aanvullingen:

Huisartsenpost
Op verzoek van de huisartsenpost Hoensbroek wordt deze locatie (locatie Monseigneur Nolensstraat 2) voorlopig de komende 3 maanden gebruikt om cliënten tijdelijk op te vangen. Met de bedoeling om een voorselectie te kunnen maken op vermoeden van het coronavirus.

Extra editie Ronduit in de maak
Team Communicatie bereidt een extra editie van ons magazine Ronduit voor, met wat praktische tips voor bewoners en nieuws over hoe Woonpunt met de coronacrisis omgaat. Uiteraard hebben we bewoners aan het begin van de crisis al via een e-mailnieuwsbrief geïnformeerd. In deze editie van Ronduit gaan we iets dieper op bepaalde zaken in.

Stickers bij de liften
Volgende week gaat Woonpunt stickers in onze complexen hangen om bewoners te waarschuwen dat ze slechts met één persoon tegelijk de lift mogen nemen. Uitzonderingen zijn er voor gezinsleden en verzorgers. De stickers worden op drie plaatsen in het gebouw geplakt: bij de hoofdingang, bij de lift en in de lift.

Nieuwsbrief Woonpunt – Mariarade

Op 28 januari hebben wij bewoners uitgenodigd om met ons mee te denken over de plannen voor uw woning. Maar liefst 19 gezinnen waren aanwezig bij het gesprek. Mooi dat zoveel bewoners met ons mee willen denken. Ook de Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek was aanwezig.

Uw woning energiezuiniger maken
Voor bewoners is het belangrijk dat de woningen energiezuiniger worden. Dat scheelt stookkosten, maakt de woning comfortabeler en het is ook voor het milieu. Daarom willen we de woningen naar energielabel A brengen. Tijdens de bijeenkomst hebben we gevraagd aan bewoners wat zij belangrijk vinden. Eén vraag die gesteld werd, was of Woonpunt de woningen energieneutraal kan maken. Energieneutraal betekent dat het huis net zoveel energie opwekt als het verbruikt. Bij een energiezuinige woning worden maatregelen getroffen om het energiegebruik van de woning flink te verlagen. Of energieneutraal mogelijk is, hangt af van de technische mogelijkheden en de kosten. 2 Worden de woningen gasloos? Dat was een vraag van bewoners. Dat hangt af van kosten en mogelijkheden. Bewoners vragen zich ook af of er nog loden leidingen zitten. Dit gaat Woonpunt onderzoeken. Tot slot de vraag of er ook zonnepanelen geplaatst worden? Ook dat onderzoeken we. Als de woning geïsoleerd is, willen sommige bewoners dat Woonpunt kijkt naar de capaciteit van de verwarming. Volgens sommige bewoners is deze nu onvoldoende.

De buitenkant van de woning
Is het mogelijk om de woningen van de buitenkant te isoleren? Die vraag werd gesteld door bewoners. Of dat technisch mogelijk is, zoekt Woonpunt uit. Eén ding is zeker: als we de woningen van buitenaf isoleren, gaat dat ten koste van de huidige uitstraling van de woningen. Als er geen buitenisolatie komt, is het goed om de woningen te zandstralen. Bewoners geven aan dat het goed zou zijn om de dakkapellen te vernieuwen met isolerend glas. De daken (ook die van de aanbouw) vernieuwen en isoleren levert veel rendement op. Datzelfde geldt voor de voordeur en raamkozijnen, waardoor veel kou naar binnen komt. Bewoners geven aan dat ook de boeiboorden, dakgoten en regenwaterafvoeren vernieuwd moeten worden. Bij een aantal woningen kijk je op zolder tegen de onderkant van de daken. Kan dat nu bijgewerkt worden, is de vraag.

Binnenkant van de woningen
Sommige bewoners geven aan dat de ventilatie in de doucheruimte niet voldoende werkt. Als de douche vernieuwd wordt, hebben bewoners liever een inloopdouche in plaats van een douchebak. De wc en keuken zijn in een aantal woningen ook aan vernieuwing toe.
In een aantal woningen loopt de bedrading nog via een kunststof buisje over de muur naar de wandcontactdoos. De desbetreffende bewoners willen graag dat dit vervangen wordt.
In het dak is een nieuwe doorvoer voor de rookgasafvoer en luchttoevoer van de nieuwe verwarmingsketel gemaakt. Bij een aantal woningen is het gat van de oude doorvoer niet dicht gemaakt. Bij sommige doorvoeren is geen rozet geplaatst. Bewoners vragen of dit gemaakt kan worden. Tot slot blijkt dat de houten vloeren in sommige woningen scheef lopen.

Tuinen
Een aantal bewoners wil samen met Woonpunt praten over de tuinen. Het zijn grote tuinen en bewoners gebruiken de tuinen niet meer als moestuin, zoals dat vroeger was. We gaan in gesprek over oplossingen en ideeën.

Technisch onderzoek
Ook laten we technisch onderzoek doen. Een deel hiervan gebeurt aan de buitenkant van de woningen, hiervoor hoeft u niet thuis te zijn. Als het nodig is dat er onderzoeken in de woningen worden gedaan, dan laten wij dat aan u weten en maken we een afspraak met u.

Wat gebeurt daarna?
Woonpunt informeert de werkgroep en bewoners over de resultaten van de technische onderzoeken. Dat ronden we nog in 2020 af. Vervolgens maken we een plan van aanpak. Ook daarover informeren we u. Na goedkeuring van de bewoners kunnen de werkzaamheden hopelijk nog in 2021 van start.

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek
De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek komt op voor uw belangen. Dat doen zij door samen met de andere huurdersverenigingen van Woonpunt regelmatig te overleggen met het bestuur en Raad van Commissarissen. Ze behartigen belangen op verschillende vlakken:
– Kwaliteit van wonen
– Woonomgeving
– Betaalbaarheid van woningen
– Onderhoud en technische staat van uw woning

Neem contact op met het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek.


Nieuwsbrief Woonpunt n.a.v. Actiegroep Slakhorst

Tot nu toe zijn de reacties uit de buurt op de voorgestelde plannen overwegend positief. Op 17 februari 2020 werden wij verrast door een brief van de Actiegroep Slakhorst. Wat is hun standpunt? En hoe gaan we hiermee om?

De Actiegroep Slakhorst verzamelde hand-tekeningen, waaronder die van een beperkt aantal bewoners. Ook heeft de nationale Erfgoed-vereniging Heemschut zich aangesloten bij deze actiegroep. De actiegroep is voorstander van het volledige behoud van Slakhorst en dus tegen de herontwikkeling.

Inhoud brief
Op 17 februari 2020 was er een bijeenkomst met de Actiegroep Slakhorst en vertegenwoordigers van Woonpunt en gemeente Heerlen. Daarbij lichtte de actiegroep hun standpunten toe. Zo vragen ze onder meer aandacht voor het parkeren rondom Slakhorst, de inrichting van het Horstplein met het oog op het uitzicht en de lichtinval van omliggende woningen en mogelijke overlast en schade aan omliggende woningen als gevolg van bouw-activiteiten. Vandaar dat ze bezwaar maken tegen de herontwikkeling en liever willen dat alles bij het oude blijft.

Wat gaat er nu gebeuren?
Binnenkort gaan we officieel reageren op de standpunten van de actiegroep. We willen dan ook onze keuze voor de herontwikkeling toelichten. De technische problemen van de huidige woningen zijn namelijk niet definitief op te lossen. Terwijl de nieuwe woningen beantwoorden aan de moderne eisen voor comfort, indeling en energiezuinigheid en nog minimaal vijftig jaar mee kunnen. Uiteraard houden wij u als huurder op de hoogte.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Of over de plannen en ontwikkelingen? Kom dan gerust naar het wekelijkse inloopspreekuur aan het Horstplein 16. Dat is elke maandag tussen 09.30 en 12.30. U mag ons ook mailen via slakhorst@woonpunt.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.