Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2024

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek nodigt alle leden graag uit voor de Algemene Ledenvergadering 2024. Deze wordt gehouden op maandag 13 mei a.s. in het Breukerhoes aan de Marktstraat te Hoensbroek. Aanvang van de vergadering is om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Jaarverslag Secretaris 2023
 3. Verslag Kascontrolecommissie
 4. Jaarverslag Penningmeester 2023
 5. Rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures
  Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Wij verheugen ons op uw komst!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek nodigt alle leden graag uit voor de Algemene Ledenvergadering 2023. Deze wordt gehouden op dinsdag 16 mei a.s. in de benedenzaal van Partycentrum Amicitia aan de Markt 9 te Hoensbroek. Aanvang van de vergadering is om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Jaarverslag Secretaris 2022
 3. Verslag Kascontrolecommissie
 4. Jaarverslag Penningmeester 2022
 5. Voorstel tot het verhogen van de contributie
 6. Rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures
  Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur)
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Wij verheugen ons op uw komst!

Interview met voorzitter HBV op NPO Radio 1

De redactie van Reporters NL van het KRONCRV-programma Pointer is tijdelijk neergestreken in Heerlen. Van daaruit maken zij verhalen over Heerlen en omgeving. De oude mijnwerkersstad kent na de sluiting van de mijnen de nodige problemen als werkloosheid en slechte huisvesting. Een zo’n wijkje is Slakhorst, waar de huizen last hebben van vocht, schimmel en tocht. Onze voorzitter Sjaak Mestrom werd geïnterviewd hierover en dat was zondagavond te horen op NPO Radio: https://bit.ly/hbvbijpointer.

Vervanging liften Kasteel Hoensbroeklaan

De beide liften in het appartementencomplex De Beemden aan de Kasteel Hoensbroeklaan worden in 2022 vervangen. Kone BV gaat deze werkzaamheden uitvoeren. Hieronder wordt de planning van de werkzaamheden toegelicht.

De linkerlift
De werkzaamheden aan deze installatie starten op 19 september 2022 en zijn gereed op 21 oktober 2022. De lift is in de gehele periode niet te gebruiken en zal op 21 oktober na 17.00 uur weer beschikbaar zijn.
In de periode van 19 september tot en met 7 oktober is er geluidsoverlast te verwachten. In deze periode wordt de bestaande lift gedemonteerd en de leiders van de nieuwe lift geplaatst.

De rechterlift
De werkzaamheden aan deze installatie starten op 24 oktober 2022 en zijn gereed op 30 november 2022. De lift is in de gehele periode niet te gebruiken en zal op 30 november na 17.00 uur weer beschikbaar zijn.
In de periode van 24 oktober tot en met 11 november is er geluidsoverlast te verwachten. In deze periode wordt de bestaande lift gedemonteerd en de leiders van de nieuwe lift geplaatst.

Ongemak
Woonpunt begrijpt dat het vervelend voor de bewoners is dat er gedurende de werkzaamheden maar één lift beschikbaar is, en vragen uw begrip hiervoor.

Tot slot
Heeft u nog vragen over de inhoud van dit bericht? Neem u dan contact op met Planmatig opzichter Will Vossen via 088-0506231 of via w.vossen@woonpunt.nl.

Meer dan 70% instemming met renovatie voorstel Marktstraat

In de afgelopen weken heeft Woonpunt gepeild of voldoende draagvlak bestaat voor het voorstel renovatie 121 woningen aan de Marktstraat 17 t/m 259 in Hoensbroek waartoe ook uw woning behoort.

Meer dan 70% instemming
Inmiddels is bekend dat van de 102 huurders, 79 huurders hebben ingestemd met het voorstel. Dat betekent dat 77% vóór de plannen heeft gestemd. Wij willen ieder bedanken voor het uitbrengen van zijn/haar stem en het inleveren van het formulier. Hiermee is de wettelijke grens van tenminste 70% instemming bereikt.

Medewerking verlenen
Omdat tenminste 77% van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, wordt het voorstel vermoed redelijk te zijn. Aan een redelijk voorstel moeten huurders hun medewerking verlenen. Mocht u het voorstel voor u niet redelijk vinden en heeft u niet voor het voorstel gestemd, dan kunt u binnen acht weken na ontvangst van deze brief een procedure starten bij de sector kanton van de rechtbank. In die procedure kunt u vorderen dat de rechter bepaalt dat het voorstel voor u niet redelijk is en dient u uit te leggen waarom u dat vindt. De rechter zal dan een uitspraak doen of het voorstel voor u wel of niet redelijk is.
Als u niet binnen de acht weken een procedure start, wordt het voorstel ook voor u geacht redelijk te zijn en moet u medewerking verlenen aan de werkzaamheden.

Uw gestelde vragen
Tijdens de huisbezoeken zijn een aantal vragen gesteld. We wachten nog op antwoorden van de aannemer. Als we meer weten, beantwoorden we al uw vragen per brief. Dan ontvangt u ook uw getekende deelname contract retour.

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over deze brief, neem dan gerust contact op met Woonpunt via het algemene telefoonnummer 088 050 60 70.

24 nieuwbouwappartementen Aldenhofpark

Woonpunt gaat starten met de nieuwbouw van 24 appartementen aan het Aldenhofpark. Bewoners van Slakhorst krijgen voorrang op een appartement. Heeft u interesse? Neem deze nieuwsbrief dan rustig door.

In deze nieuwsbrief krijgt u als eerste informatie over de appartementen.

 • Kom ik in aanmerking?
 • Wat is de procedure?
 • Hoe komen de appartementen eruit te zien?
 • Wanneer zijn de appartementen klaar?
 • Wat zijn de huurprijzen?
 • Bekendmaking complexnaam
 • Bouwnummerindeling

Kom ik in aanmerking?
Woonpunt gaat de wijk Slakhorst herbouwen. Dat betekent dat we u voorrang verlenen bij een woningkeuze. De 24 appartementen zijn levensloopbestendig (rollator- en rolstoeltoegankelijk), dus bewoners van 55 jaar of ouder krijgen voorrang. Het kan zijn dat de belangstelling overweldigend is en wij niet iedereen een appartement kunnen toewijzen. Wij selecteren dan op basis van woonduur en/of zorgbehoefte (verhuisadvies). Uiteraard doen wij ons best iedereen een plekje te geven en wensen qua verdieping/uitzicht zoveel mogelijk in te vullen.

Wat is de procedure?
Voldoet u aan de voorwaarden: 55 plus of verhuisadvies? En heeft u interesse? Neem dan contact op met Emely Bergrath via 088 050 60 70. Ze maakt dan een persoonlijke afspraak met u in de loop van februari op het Horstplein 16. U krijgt dan een mooie presentatie van het complex en de plattegronden. In dit gesprek kunt u uw voorkeur voor een  appartement kenbaar maken. Geef dan ook meteen een tweede keuze door, voor het geval meerdere bewoners dezelfde voorkeur hebben. Uiterlijk 15 maart dient u uw definitieve keuze door te geven aan Emely Bergrath. Zij maakt op basis van de wensen een inplaatsingschema. Uiterlijk 1 april maken we bekend of u in aanmerking komt, en welk appartement dit wordt. Daarna bieden we de appartementen aan anderen aan en vervalt uw voorkeurspositie!

Hoe komen de appartementen eruit te zien?
In het complex komen 24 appartementen verdeeld over 4 verdiepingen. In het complex is een lift aanwezig. De appartementen zijn bereikbaar via een centrale binnenhal aan de zijde van de Wilhelminastraat. De appartementen zijn rollator- en rolstoeltoegankelijk. Dat betekent een woning zonder hoge binnendrempels. Er zijn twee verschillende typen appartementen:  8 x type A en 16 x type B.  Er zit een klein verschil in grootte en vorm van de woonkamer, balkon en berging, maar de totale woonoppervlakte is hetzelfde. De slaapkamers zijn bij beide types even groot. Plattegronden ziet u hieronder.

 • De badkamer wordt voorzien van een inloopdouche en wastafel. Optioneel heeft u tegen betaling de keuze voor een tweede toilet op de badkamer.
 • De keuken wordt voorzien van een keukenblok met 3 onder- en bovenkastjes en een spoelbak. Ook hier kunt u tegen betaling nog opties aan toevoegen.
 • De badkamer wordt voorzien van een wasmachine aansluiting.
 • In de berging is ruimte voor het stallen van een scootmobiel en/of fietsen.
 • De wanden zijn behangklaar. U kunt hier dus overheen behangen. De wanden zijn niet voldoende egaal en vlak om overheen te schilderen.  
 • De appartementen worden ‘kaal’ opgeleverd. Dat betekent dat u zelf moet zorgen voor behang, vloerbedekking en plinten, gordijnen en een elektrisch kooktoestel.

Ieder appartement heeft een eigen parkeerplaats op het terrein. Daarbij maken we nog vier invalideparkeerplaatsen. Ook komen er parkeerplaatsen voor bezoekers en eventuele zorg. In onderstaande  afbeelding vindt u een situatietekening.

De appartementen krijgen een energielabel A+++. Er worden zonnepanelen en een warmtepomp geïnstalleerd. De woning wordt verwarmd door middel van vloerverwarming. Er is geen gasaansluiting aanwezig. U gaat straks elektrisch koken.

Wanneer zijn de appartementen klaar?
De bouw van de appartementen start eind april 2021. Naar verwachting worden deze opgeleverd in het voorjaar van 2022.

Wat zijn de huurprijzen?
De huurprijs is voor ieder appartement gelijk. Per 1 juli 2021 wordt deze € 633,25. Heeft u bij aanvang huur recht op huurtoeslag? Dan komt u hiervoor gewoon in aanmerking.

Complexnaam
De complexnaam wordt  ‘Achter den ouden Hof’. Deze naam is gekozen uit zestien namen die ingediend zijn na een oproep aan buurtbewoners.

Video over plannen renovatieproject Marktstraat

Graag willen wij u informeren over de plannen die in overleg met de klankbordgroep zijn gemaakt. Vanwege corona kunnen wij geen bijeenkomst organiseren. Daarom hebben wij een filmpje gemaakt.

Video van Woonpunt over het renovatieproject Marktstraat

Hoe nu verder?
Als u vragen heeft schrijf ze alvast op. U gaat van ons in februari een uitgebreide brochure ontvangen. Daar wordt nog antwoord gegeven op veel vragen die er zijn. Ook wordt dan inzichtelijk gemaakt hoe het zit met vergoedingen.

Huisbezoeken
Binnenkort brengt  OnderhoudPlus een bezoek aan alle bewoners. U krijgt dan een toelichting op de renovatie en al uw vragen worden beantwoord. 

Heeft u vragen over deze brief? 
Neem contact op met één van de leden van de bewonersgroep. Of met Woonpunt:
Gemma Gerrits, gebiedsregisseur, 088 – 0506087, g.gerrits@woonpunt.nl 
– Jimmy Loontjens, projectontwikkelaar, 088 – 0506144, j.loontjens@woonpunt.nl
Dylan Erkenbosch, buurtcoördinator, 088 – 0506061, d.erkenbosch@woonpunt.nl 

Ontwerpwedstrijd voor Slakhorst

Om recht te doen aan de historische waarde van de mijnwerkerskolonie Slakhorst, vragen Woonpunt en Gemeente Heerlen aan twee architecten om hun visie voor de wijk uit te werken. Begin maart wordt een keuze gemaakt tussen de twee bureaus.   

Het gaat om de bureaus Satijn+ uit Born en Architecten aan de Maas uit Maastricht. Beide hebben ervaring met mijnwerkerskoloniën van Jan Stuyt. Zo heeft Architecten aan de Maas in Voerendaal een mijnwerkerskolonie van Stuyt herbouwd en heeft Satijn+ hetzelfde gedaan voor de mijnwerkerskolonie Oude Egge in Brunssum, eveneens van Stuyt. Op basis van die ervaring en hun kwaliteiten zijn de bureaus gevraagd.  

Passie voor de historische waarde
‘In mijn gesprekken met bewoners en raadsleden merkte ik veel passie voor de historische waarde van de wijk op’, zegt Ton Mans, bestuurder van Woonpunt. ‘Daarom hebben we ervoor gekozen om deze bureaus om hun visie te vragen. We hebben van verschillende kanten al suggesties gekregen over hoe we de historie recht kunnen doen in de plannen, van hergebruik van metselstenen tot het inrichten van een Stuytmuseum. De betrokkenheid is groot.’ 

Tuindorpfilosofie 
Als basis voor de ontwerpwedstrijd gelden uitgangspunten die ook terugkomen in het waardestellend onderzoek dat de gemeente eerder heeft laten uitvoeren. Zo moet het ontwerp dezelfde tuindorpfilosofie weerspiegelen en moet het Jan Stuyt-ontwerp zichtbaar terugkomen. Wethouder Loek Damen: ‘Ik vind het belangrijk dat we gezamenlijk komen tot een goed plan voor deze historische wijk. Ik wil me inzetten voor een plan dat tweeledig is. Met aan de ene kant rekening houdend met de historische waarde en aan de andere kant de nadruk op een levensloop bestendige wijk’.  

Monumentenorganisaties en bewoners
Het is de bedoeling dat beide architectenbureaus in gesprek gaan met stakeholders, belangen- en monumentenorganisaties en met bewoners. Deze betrokkenen worden door Woonpunt en de gemeente ook geraadpleegd bij het maken van een definitieve keuze tussen beide plannen.  Begin maart wordt die keuze gemaakt. Ton Mans: ‘Het wordt nog hard werken, want de tijd dringt. Maar ik heb er vertrouwen in dat we in maart op een breed gedragen plan uitkomen.’ 

Uitslag stemming Marktstraat

Bij de vorige nieuwsbrief zat een stemformulier. Daarmee kon u uw voorkeur kenbaar maken voor een balkonbalustrade en voor een accentkleur bij de entree. We ontvingen maar liefst 71 stemformulieren terug. Wat is eruit gekomen?

Balustrade
De meeste stemmen gingen naar het eerste voorstel. Dat wil zeggen dat u gekozen heeft voor deze balustrade:

Accentkleur entree
Hier waren de meningen wat meer verdeeld. Maar de meeste stemmen gingen toch naar kleur RAL1005. De hoofdentree krijgt dus deze kleur:

Hoe nu verder?

De volgende stap is dat we alle bewoners op de hoogte brengen van de plannen. Daarvoor zijn we een filmpje aan het maken. Dit kunt u straks bekijken op een computer, tablet of telefoon. Hierover krijgt u van ons nog bericht. Bent u niet in de gelegenheid om het filmpje te bekijken? Laat het ons weten via info@woonpunt.nl of 088 – 050 60 70. Dan zorgen wij dat iemand bij u langs komt om het filmpje te laten zien.

U krijgt ook nog een informatiebrochure. Daarin leest u alles wat u moet weten over de renovatie. In die brochure geven we ook antwoord op een aantal vragen die gesteld zijn. Heeft u nog meer vragen? Binnenkort brengt Nicole Bouten van OnderhoudPlus een bezoek aan alle bewoners. Ze geeft dan een toelichting op de renovatie en beantwoordt al uw vragen.

Overlast melden
Ervaart u overlast? Bijvoorbeeld van hangjongeren of geparkeerde auto’s van ouders van schoolkinderen? Meld het dan bij politie of handhaving:

 • Politie: wijkagent Richard de Jager, 0900 – 8844
 • Handhaving: BOA Jos Jonker, 06 – 53 68 70 82, j.jonker@heerlen.nl of
  BOA Dennis Annen, 06 – 58 08 65 52, d.annen@heerlen.nl

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief?
Neem contact op met een van de leden van de bewonersgroep. Of met Woonpunt:

 • Gemma Gerrits, gebiedsregisseur, 088 – 0506087, g.gerrits@woonpunt.nl
 • Jimmy Loontjens, projectontwikkelaar, 088 – 0506144, j.loontjens@woonpunt.nl
 • Dylan Erkenbosch, buurtcoördinator, 06 –  29 53 01 39, d.erkenbosch@woonpunt.nl