De HBV en het coronavirus

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek volgt de adviezen van het RIVM en de WHO. Op basis van de aangescherpte richtlijnen hebben we besloten dat er tot en met donderdag 4 juni géén spreekuur plaatsvindt.
Heeft u een klacht, vraag of verzoek en wilt u het bestuur hierover spreken? Neem dan contact op via bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of 06-15434119.

De Algemene Ledenvergadering die op 12 mei zou plaatsvinden, wordt verplaatst naar een ander moment later dit jaar. We houden u uiteraard op de hoogte en sturen t.z.t. een uitnodiging naar alle leden.

Verder is er besloten dat het eerste Infobulletin van 2020 níet verspreid wordt, maar wel digitaal beschikbaar wordt via deze website. Daarover later meer.

Als laatste willen we jullie wijzen op de volgende punten:

Huisartsenpost
Op verzoek van de huisartsenpost Hoensbroek wordt deze locatie (locatie Monseigneur Nolensstraat 2) voorlopig de komende 3 maanden gebruikt om cliënten tijdelijk op te vangen. Met de bedoeling om een voorselectie te kunnen maken op vermoeden van het coronavirus.

Extra editie Ronduit in de maak
Team Communicatie bereidt een extra editie van ons magazine Ronduit voor, met wat praktische tips voor bewoners en nieuws over hoe Woonpunt met de coronacrisis omgaat. Uiteraard hebben we bewoners aan het begin van de crisis al via een e-mailnieuwsbrief geïnformeerd. In deze editie van Ronduit gaan we iets dieper op bepaalde zaken in.

Stickers bij de liften
Volgende week gaat Woonpunt stickers in onze complexen hangen om bewoners te waarschuwen dat ze slechts met één persoon tegelijk de lift mogen nemen. Uitzonderingen zijn er voor gezinsleden en verzorgers. De stickers worden op drie plaatsen in het gebouw geplakt: bij de hoofdingang, bij de lift en in de lift.