Huurverhoging 2020

Ieder jaar verhoogt Woonpunt op 1 juli de huur. Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid. Ook tijdens de coronacrisis. Om huurders zekerheid te geven over de betaalbaarheid van hun woning, volgen zij het Sociaal Huurakkoord. Dit zijn afspraken tussen de Woonbond en Aedes (vereniging van woningcorporaties) die bedoeld zijn om de huren betaalbaar te houden. Ook hebben huurders de mogelijkheid om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen.