Meer dan 70% instemming met renovatie voorstel Marktstraat

In de afgelopen weken heeft Woonpunt gepeild of voldoende draagvlak bestaat voor het voorstel renovatie 121 woningen aan de Marktstraat 17 t/m 259 in Hoensbroek waartoe ook uw woning behoort.

Meer dan 70% instemming
Inmiddels is bekend dat van de 102 huurders, 79 huurders hebben ingestemd met het voorstel. Dat betekent dat 77% vóór de plannen heeft gestemd. Wij willen ieder bedanken voor het uitbrengen van zijn/haar stem en het inleveren van het formulier. Hiermee is de wettelijke grens van tenminste 70% instemming bereikt.

Medewerking verlenen
Omdat tenminste 77% van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, wordt het voorstel vermoed redelijk te zijn. Aan een redelijk voorstel moeten huurders hun medewerking verlenen. Mocht u het voorstel voor u niet redelijk vinden en heeft u niet voor het voorstel gestemd, dan kunt u binnen acht weken na ontvangst van deze brief een procedure starten bij de sector kanton van de rechtbank. In die procedure kunt u vorderen dat de rechter bepaalt dat het voorstel voor u niet redelijk is en dient u uit te leggen waarom u dat vindt. De rechter zal dan een uitspraak doen of het voorstel voor u wel of niet redelijk is.
Als u niet binnen de acht weken een procedure start, wordt het voorstel ook voor u geacht redelijk te zijn en moet u medewerking verlenen aan de werkzaamheden.

Uw gestelde vragen
Tijdens de huisbezoeken zijn een aantal vragen gesteld. We wachten nog op antwoorden van de aannemer. Als we meer weten, beantwoorden we al uw vragen per brief. Dan ontvangt u ook uw getekende deelname contract retour.

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over deze brief, neem dan gerust contact op met Woonpunt via het algemene telefoonnummer 088 050 60 70.