Nieuwsbrief Woonpunt – Slakhorst (update april)

Hoe staat het met de plannen?
Vorige week stond in de media dat de plannen voor Slakhorst ter discussie staan. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. In deze nieuwsbrief reageren wij hierop. Wij zijn van plan gewoon verder te gaan op de ingeslagen weg.

In de media wordt gemeld dat de gemeente Heerlen een onderzoek laat uitvoeren naar de cultuurhistorische waarde van de wijk. Enkele belangenorganisaties en raadsleden hebben hierom gevraagd. Ze hopen dat Woonpunt renovatie opnieuw wil overwegen als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Wat ons betreft is dat geen optie, hebben we aan de gemeente laten weten. Waarom dat is leggen wij u nogmaals uit in deze nieuwbrief.

Wijk voor de toekomst behouden
Slakhorst is een prachtige wijk met een uniek karakter en een sterke sociale samenhang. Dat beseffen wij, daarom willen we de wijk graag voor de toekomst behouden. Dat kan op twee manieren: renovatie of herontwikkeling in oorspronkelijke stijl. Om een verantwoorde keuze te maken, hebben we zorgvuldig onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de technische staat van de woningen ronduit slecht is. Er zijn gevelscheuren, scheve verdiepingsvloeren, verzakkingen en vochtproblemen.

Renovatie niet verantwoord
Er moet dus heel veel gebeuren aan de woningen. En dan nog is er geen garantie dat de vochtproblemen na renovatie definitief verholpen zijn. Bovendien zouden de woningen na renovatie nog steeds klein zijn met een onpraktische indeling en een te laag energielabel. Kortom, woningen waar mensen straks niet meer willen wonen. Daarom vinden wij het niet verantwoord om geld te steken in renovatie. Dit geld willen we wél investeren in nieuwe woningen. Want dan weten we zeker dat de vochtproblemen niet terugkomen. En dat de nieuwe woningen voldoen aan de eisen van de toekomst: energiezuinig en met een prettige indeling. De Welstandscommissie van de gemeente Heerlen heeft bevestigd dat nieuwbouw een goede keuze is.

Wat gaat er nu gebeuren?
Wij gaan door met onze plannen voor herontwikkeling van de wijk. Zoals afgesproken gaat de architect een voorlopig ontwerp maken van de woningen. In de zomer bespreken we dat in de klankbordgroep en met de bewoners. Vanzelfsprekend blijven we wel in gesprek met de actiegroep en de gemeente Heerlen.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Of over de plannen en ontwikkelingen? Kom dan naar het wekelijkse inloopspreekuur aan het Horstplein 16. Dat is elke maandag tussen 09.30 en 12.30. Uiteraard volgen wij bij dit spreekuur de richtlijnen van het RIVM. U mag ons ook mailen via slakhorst@woonpunt.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.