Nieuwsbrief Woonpunt – Slakhorst (update november)

Hoe staat het met de plannen?

Zoals u misschien heeft gemerkt, is er de laatste tijd veel te doen geweest over de nieuwbouwplannen. Wat is er allemaal gebeurd? En wat zijn de gevolgen voor Slak-Horst? In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken.
Eerder dit jaar heeft u een krantje en een filmpje ontvangen met de ideeën voor het nieuwe Slak-Horst. Deze plannen heeft architect Mecanoo gemaakt in nauwe samenwerking met de klankbordgroep. Er kwamen heel veel positieve reacties op. Er waren ook tegenstanders. Zo startte een buurtbewoner een handtekeningenactie en ontstond de actiegroep Slak-Horst. De gemeente liet een onderzoek uitvoeren naar de cultuurhistorische waarde van de wijk. Dat alles leidde ertoe dat de toekomst van Slak-Horst onderwerp van discussie werd in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Heerlen. Met als gevolg dat tijdens de volgende vergadering van de gemeenteraad enkele partijen een motie inbrachten. Als die werd aangenomen zouden de plannen ernstig vertraagd kunnen worden.

Wat hebben we in de tussentijd gedaan?
We begrijpen de zorgen van de tegenstanders van de nieuwbouwplannen. Maar dat neemt niet weg dat deze plannen zorgvuldig en in overleg met bewoners en omwonenden tot stand zijn gekomen. We vonden dat de gemeenteraad ook daar oog voor moest hebben. Vertegenwoordigers uit de klankbordgroep hebben tot twee keer toe hun standpunt verdedigd voor de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. En Woonpunt heeft een pittige brief geschreven aan de gemeenteraad. Tijdens de daaropvolgende vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling hebben we ons standpunt ook nog eens mondeling toegelicht. Ook hebben we toegezegd de gemeente tegemoet te komen. Dit alles heeft ertoe geleid dat de motie voorlopig van tafel is.

Afspraken met gemeente Heerlen
Wat hebben we afgesproken met de gemeente? Drie dingen:

  • Woonpunt stopt met architect Mecanoo
    De huidige schetsen die zijn gemaakt voor de nieuwbouw gaan van tafel. Hoe jammer we dat ook vinden. Maar zolang we hieraan vasthouden, komen we geen stap verder. Het stedenbouwkundig ontwerp dat door de Welstandscommissie is goedgekeurd, is uitgangspunt voor de volgende woningontwerpen.
  • Er komen geen appartementen aan het Horstplein
    De appartementen die voorzien waren aan het Horstplein komen te vervallen. Als we de nieuwbouw doen in de historische stijl, dan past daar geen appartementengebouw bij.
  • Nieuwbouw in historische stijl
    Er komt een architect die ervaring heeft met nieuwbouw in historische stijl.

Wat betekent dit voor de planning?
We willen proberen de verloren tijd in te halen. We denken nu samen met de gemeente na over hoe we dat kunnen bereiken. We richten ons erop dat we in het voorjaar met een nieuw plan komen. Of het totale project hierdoor vertraging oploopt, durven we nog niet te zeggen. We kunnen ons voorstellen dat dit vervelend nieuws voor u is. In de tussentijd doen wij ons best de buurt leefbaar te houden. Uiteraard houden we u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Heeft u vragen?
Mail ons dan via slakhorst@woonpunt.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.