Nieuwsbrief Woonpunt – Mariarade

Op 28 januari hebben wij bewoners uitgenodigd om met ons mee te denken over de plannen voor uw woning. Maar liefst 19 gezinnen waren aanwezig bij het gesprek. Mooi dat zoveel bewoners met ons mee willen denken. Ook de Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek was aanwezig.

Uw woning energiezuiniger maken
Voor bewoners is het belangrijk dat de woningen energiezuiniger worden. Dat scheelt stookkosten, maakt de woning comfortabeler en het is ook voor het milieu. Daarom willen we de woningen naar energielabel A brengen. Tijdens de bijeenkomst hebben we gevraagd aan bewoners wat zij belangrijk vinden. Eén vraag die gesteld werd, was of Woonpunt de woningen energieneutraal kan maken. Energieneutraal betekent dat het huis net zoveel energie opwekt als het verbruikt. Bij een energiezuinige woning worden maatregelen getroffen om het energiegebruik van de woning flink te verlagen. Of energieneutraal mogelijk is, hangt af van de technische mogelijkheden en de kosten. 2 Worden de woningen gasloos? Dat was een vraag van bewoners. Dat hangt af van kosten en mogelijkheden. Bewoners vragen zich ook af of er nog loden leidingen zitten. Dit gaat Woonpunt onderzoeken. Tot slot de vraag of er ook zonnepanelen geplaatst worden? Ook dat onderzoeken we. Als de woning geïsoleerd is, willen sommige bewoners dat Woonpunt kijkt naar de capaciteit van de verwarming. Volgens sommige bewoners is deze nu onvoldoende.

De buitenkant van de woning
Is het mogelijk om de woningen van de buitenkant te isoleren? Die vraag werd gesteld door bewoners. Of dat technisch mogelijk is, zoekt Woonpunt uit. Eén ding is zeker: als we de woningen van buitenaf isoleren, gaat dat ten koste van de huidige uitstraling van de woningen. Als er geen buitenisolatie komt, is het goed om de woningen te zandstralen. Bewoners geven aan dat het goed zou zijn om de dakkapellen te vernieuwen met isolerend glas. De daken (ook die van de aanbouw) vernieuwen en isoleren levert veel rendement op. Datzelfde geldt voor de voordeur en raamkozijnen, waardoor veel kou naar binnen komt. Bewoners geven aan dat ook de boeiboorden, dakgoten en regenwaterafvoeren vernieuwd moeten worden. Bij een aantal woningen kijk je op zolder tegen de onderkant van de daken. Kan dat nu bijgewerkt worden, is de vraag.

Binnenkant van de woningen
Sommige bewoners geven aan dat de ventilatie in de doucheruimte niet voldoende werkt. Als de douche vernieuwd wordt, hebben bewoners liever een inloopdouche in plaats van een douchebak. De wc en keuken zijn in een aantal woningen ook aan vernieuwing toe.
In een aantal woningen loopt de bedrading nog via een kunststof buisje over de muur naar de wandcontactdoos. De desbetreffende bewoners willen graag dat dit vervangen wordt.
In het dak is een nieuwe doorvoer voor de rookgasafvoer en luchttoevoer van de nieuwe verwarmingsketel gemaakt. Bij een aantal woningen is het gat van de oude doorvoer niet dicht gemaakt. Bij sommige doorvoeren is geen rozet geplaatst. Bewoners vragen of dit gemaakt kan worden. Tot slot blijkt dat de houten vloeren in sommige woningen scheef lopen.

Tuinen
Een aantal bewoners wil samen met Woonpunt praten over de tuinen. Het zijn grote tuinen en bewoners gebruiken de tuinen niet meer als moestuin, zoals dat vroeger was. We gaan in gesprek over oplossingen en ideeën.

Technisch onderzoek
Ook laten we technisch onderzoek doen. Een deel hiervan gebeurt aan de buitenkant van de woningen, hiervoor hoeft u niet thuis te zijn. Als het nodig is dat er onderzoeken in de woningen worden gedaan, dan laten wij dat aan u weten en maken we een afspraak met u.

Wat gebeurt daarna?
Woonpunt informeert de werkgroep en bewoners over de resultaten van de technische onderzoeken. Dat ronden we nog in 2020 af. Vervolgens maken we een plan van aanpak. Ook daarover informeren we u. Na goedkeuring van de bewoners kunnen de werkzaamheden hopelijk nog in 2021 van start.

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek
De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek komt op voor uw belangen. Dat doen zij door samen met de andere huurdersverenigingen van Woonpunt regelmatig te overleggen met het bestuur en Raad van Commissarissen. Ze behartigen belangen op verschillende vlakken:
– Kwaliteit van wonen
– Woonomgeving
– Betaalbaarheid van woningen
– Onderhoud en technische staat van uw woning

Neem contact op met het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek.