Nieuwsbrief Woonpunt – Slakhorst (update november)

Hoe staat het met de plannen?

Zoals u misschien heeft gemerkt, is er de laatste tijd veel te doen geweest over de nieuwbouwplannen. Wat is er allemaal gebeurd? En wat zijn de gevolgen voor Slak-Horst? In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken.
Eerder dit jaar heeft u een krantje en een filmpje ontvangen met de ideeën voor het nieuwe Slak-Horst. Deze plannen heeft architect Mecanoo gemaakt in nauwe samenwerking met de klankbordgroep. Er kwamen heel veel positieve reacties op. Er waren ook tegenstanders. Zo startte een buurtbewoner een handtekeningenactie en ontstond de actiegroep Slak-Horst. De gemeente liet een onderzoek uitvoeren naar de cultuurhistorische waarde van de wijk. Dat alles leidde ertoe dat de toekomst van Slak-Horst onderwerp van discussie werd in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Heerlen. Met als gevolg dat tijdens de volgende vergadering van de gemeenteraad enkele partijen een motie inbrachten. Als die werd aangenomen zouden de plannen ernstig vertraagd kunnen worden.

Wat hebben we in de tussentijd gedaan?
We begrijpen de zorgen van de tegenstanders van de nieuwbouwplannen. Maar dat neemt niet weg dat deze plannen zorgvuldig en in overleg met bewoners en omwonenden tot stand zijn gekomen. We vonden dat de gemeenteraad ook daar oog voor moest hebben. Vertegenwoordigers uit de klankbordgroep hebben tot twee keer toe hun standpunt verdedigd voor de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. En Woonpunt heeft een pittige brief geschreven aan de gemeenteraad. Tijdens de daaropvolgende vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling hebben we ons standpunt ook nog eens mondeling toegelicht. Ook hebben we toegezegd de gemeente tegemoet te komen. Dit alles heeft ertoe geleid dat de motie voorlopig van tafel is.

Afspraken met gemeente Heerlen
Wat hebben we afgesproken met de gemeente? Drie dingen:

 • Woonpunt stopt met architect Mecanoo
  De huidige schetsen die zijn gemaakt voor de nieuwbouw gaan van tafel. Hoe jammer we dat ook vinden. Maar zolang we hieraan vasthouden, komen we geen stap verder. Het stedenbouwkundig ontwerp dat door de Welstandscommissie is goedgekeurd, is uitgangspunt voor de volgende woningontwerpen.
 • Er komen geen appartementen aan het Horstplein
  De appartementen die voorzien waren aan het Horstplein komen te vervallen. Als we de nieuwbouw doen in de historische stijl, dan past daar geen appartementengebouw bij.
 • Nieuwbouw in historische stijl
  Er komt een architect die ervaring heeft met nieuwbouw in historische stijl.

Wat betekent dit voor de planning?
We willen proberen de verloren tijd in te halen. We denken nu samen met de gemeente na over hoe we dat kunnen bereiken. We richten ons erop dat we in het voorjaar met een nieuw plan komen. Of het totale project hierdoor vertraging oploopt, durven we nog niet te zeggen. We kunnen ons voorstellen dat dit vervelend nieuws voor u is. In de tussentijd doen wij ons best de buurt leefbaar te houden. Uiteraard houden we u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Heeft u vragen?
Mail ons dan via slakhorst@woonpunt.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vragen en antwoorden renovatie Marktstraat

Algemene vragen

Kan de aannemer aantonen waarom hij dit werk goed kan?
Er zijn enkel aannemers geselecteerd die ervaring hebben met soortgelijke opdrachten. OnderhoudPlus heeft voor Wonen Limburg in Venray 120 appartementen gerenoveerd. Ook in Hengelo renoveerden ze 152 woningen voor Welbions.

Hoe serieus gaat de aannemer om met de werkzaamheden?
Zeer serieus. Onderhoudplus heeft samen met een team van adviseurs en mooi en goed doordacht plan gepresenteerd. Hierbij hanteren ze drie kernpunten: de bewoner centraal, een slimme uitvoering en een gunstige exploitatie.

Hoe laat de aannemer de woning achter?
Aan het einde van de werkdag worden de woningen altijd opgeruimd.

Wie betaalt het elektriciteitsverbruik tijdens de renovatie?
De aannemer maakt gebruik van de elektriciteit in de woningen, maar de kosten hiervan zijn zeer beperkt. Alle bewoners ontvangen bovendien een vergoeding van Woonpunt voor de overlast.

Moeten bewoners tijdens de werkzaamheden hun woning verlaten?
Bij de meeste werkzaamheden kunnen ze overdag gewoon thuis blijven. Alleen als er asbest verwijderd wordt , moeten ze hun woning uit veiligheidsoverwegingen even verlaten. Ze kunnen dan gebruik maken van zogenaamde rustwoningen in het complex. Dat zijn leegstaande woningen die speciaal voor dit doel zijn ingericht. Ook als bewoners te veel overlast ervaren kunnen ze hier gebruik van maken. Aan het einde van de werkdag kunnen bewoners altijd terug naar hun woning.

Hoe beperkt de aannemer het gebruik van parkeerplekken?
OnderhoudPlus parkeert zoveel mogelijk elders. Ook het ketenpark houden zij beperkt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van leegstaande woningen voor de uitvoerder en kantinevoorzieningen. Wel moeten er enkele parkeerplaatsen afgezet worden voor het plaatsen van steigers of liften.

Wordt de school ook gevraagd het gebruik van de parkeerplaats te beperken?
Hierover komt nog een overleg met de gemeente Heerlen.

Hoe worden meubels en vloeren beschermd?
De aannemer verstrekt folie om meubels en vloeren af te dekken.

Komen bewoners tijdens werkzaamheden in de winter niet in de kou te zitten?
Er worden voorzieningen getroffen om dit te voorkomen. Op het moment dat de verwarming buiten werk is, bieden we tijdelijke elektrische kachels aan.

Hoe kunnen bewoners de werknemers herkennen?
Op de werkkleding van aannemers en onderaannemers staat de bedrijfsnaam vermeld.

Wordt huisnummer 28 (schoonheidsspecialiste) ook gerenoveerd?
Ja.

Op de kop van de Nieuwstraat zijn vleermuiskasten geplaatst. Heeft dit nog invloed op de planning?
Voor de werkzaamheden hebben we een ontheffing nodig van de flora & faunawet. De vleermuiskasten op de kop van de Nieuwstraat worden verwijderd, omdat we aan de overkant van het complex tijdelijke kasten hebben opgehangen.

Blijft het bellentableau aan de Marktstraat gehandhaafd?
Ja, maar de installatie wordt wel zo ingericht dat alleen de deur waar gebeld wordt opengaat.

Planning

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden in de woning duren ongeveer 10 werkdagen. De werkzaamheden aan de buitenkant (voor- en achtergevel vervangen) duren gemiddeld 4 werkdagen per woning. Bij de werkzaamheden aan de leidingschachten moeten de werklui soms ook in de woningen zijn. Als dat het geval is, worden bewoners tijdig geïnformeerd.

Hoe laat begint de aannemer en tot hoe laat wordt er doorgewerkt?
Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 16.15 uur.

Aanpak

Wat is het plan van aanpak van de aannemer?
Zodra de plannen definitief zijn, plant OnderhoudPlus met alle bewoners apart een huiskamergesprek in. Zij leggen dan uit hoe ze te werk gaan en wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden. Bewoners kunnen dan meteen hun vragen stellen.

Er wonen veel ouderen aan de Marktstraat. Houd de aannemer hier rekening mee?
Ja, er is speciale aandacht voor ouderen. Tijdens de werkzaamheden, maar ook bij het huiskamergesprek.

Moeten bewoners plaats maken in hun woning voor de werkzaamheden?
Soms moeten er meubels verschoven worden. De medewerkers van OnderhoudPlus kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Kan de airconditioning blijven zitten tijdens de werkzaamheden?
De airconditioning en andere zelf aangebrachte voorzieningen moeten tijdelijk worden verwijderd. Het is de bedoeling dat bewoners dit zelf regelen.

Technische vragen

Hoe lang duurt het verwijderen van asbest? En waar kunnen bewoners dan terecht?
Het verwijderen van asbest duurt gemiddeld 1 dag per appartement. Vanwege de veiligheid moeten bewoners dan hun appartement uit. Ze kunnen dan terecht in de rustwoning.

Zit er ook asbest in de tegels op het kleine balkon?
Bij vooronderzoeken zijn er geen asbest tegels gevonden op de balkons. Voor de zekerheid wordt dit nog verder onderzocht.

Wat voor soort isolatie en isolatie glas komt er?
In de panelen komt Pir-isolatie en in de kozijnen HR++ glas. Ook de kopgevels worden geïsoleerd.

Worden de betimmeringen ook vernieuwd? Bijvoorbeeld bij het bergingshok/washok?
Ja, alle buitenkozijnen worden vernieuwd, inclusief de betimmeringen.

Hoe worden de woningen toegankelijk gemaakt voor scootmobielen en rollators?
De galerijen worden opgehoogd tot dorpelhoogte. In de aangepaste woningen komt op twee plaatsen een kleine hellingbaan om de hoogte te overbruggen.

Worden er brandwerende platen aangebracht in de scootmobielruimte?
Er wordt eerst onderzocht of de ruimte voldoet aan wet- en regelgeving. Alleen als dat niet het geval is, worden er extra brandwerende voorzieningen getroffen.

Welke aanpassingen maken nog meer onderdeel uit van het renovatieplan?
In het renovatieplan zijn ook de volgende werkzaamheden meegenomen:

 • Verbeteren verlichting in de kelders
 • Duidelijke aanduiding huisnummers op de betonnen kolommen
 • Aanleg telefoon met camera.

Vragen aan Woonpunt*

Hoe hoog is de vergoeding die bewoners krijgen voor de overlast?
Dat legt Woonpunt uit bij de presentatie van de definitieve plannen.

Vragen inzake warmtewetgeving
Deze vragen worden later beantwoord in een presentatie over de nieuwe installatie.

Vragen kelder algemene ruimten uitstraling van proef Ledlampen
We horen graag wat bewoners van deze proef vinden.

*Tijdens de presentatie komen we ook terug op vragen die nog niet beantwoord zijn.

Toelichting op renovatieplannen Marktstraat

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat aannemer Onderhoud Plus is uitgekozen voor de renovatie van de woningen aan de Marktstraat. Dit na een zorgvuldig proces, waarbij enkele bewoners betrokken waren. Waarom niet allemaal? In deze nieuwsbrief leggen we dat uit. Woonpunt wil bewoners graag in een vroeg stadium betrekken bij renovatie. Maar het is niet te doen om voor elke beslissing met iedereen persoonlijk in gesprek te gaan. Vandaar dat we de start van dit project een oproep deden aan alle bewoners om mee te denken. Daarvoor hebben circa 15 mensen zich aangemeld. Zij zijn betrokken bij de plannen tot nu toe. Zo hebben ze bijvoorbeeld een lange lijst met kritische vragen voor de selectie van een aannemer gemaakt. En drie mensen afgevaardigd om aanwezig te zijn bij de presentaties van de verschillende aannemers. Op basis van hun antwoorden op deze kritische vragen en de algemene indruk heeft Woonpunt samen met bewoners gekozen voor aannemer Onderhoud Plus.

De renovatieplannen
De naam van het gebouw ‘Op den Theulder’ verwijst naar de samenkomst van wegen die uitgroeide tot het centrum van Hoensbroek. Onderhoud Plus heeft dit in gedachten genomen bij het ontwerp van het gebouw. Voor de renovatie hanteren zij drie uitgangspunten: de bewoner centraal, een slimme uitvoering en een gunstige exploitatie. Op hoofdlijnen zijn hun plannen als volgt:

 • Ze willen de architectuur en functionaliteit van het gebouw zoveel behouden. Maar dan wel zorgen voor een rustiger uitstraling, door te kiezen voor tijdloze kleuren.
 • Ze stellen voor om de balustrades aan te passen. Die lopen nu recht, maar in de plannen van Onderhoud Plus hellen ze iets naar voren. Dat zorgt voor minder valgevaar en biedt bewoners meer ruimte.
 • Galerijvloeren willen ze verhogen om de overgang van buiten naar binnen nagenoeg egaal te maken.
 • De hoofdentree wordt meer uitnodigend, maar tegelijkertijd overzichtelijk en veilig.
 • Er komen 12 rolstoeltoegankelijke woningen in het gebouw.
 • Duurzaamheid: de woningen krijgen nieuwe puien met hoogwaardige isolatie en HR++ glas. De kieren en naden zijn beter afgedicht, zodat geen tocht kan ontstaan. Op de kopgevels van het gebouw en op het dak komt isolatie. Ook komt er een warmtepomp, die in de zomer eveneens voor verkoeling kan zorgen. Het is mogelijk deze in de toekomst aan te sluiten op mijnwater.
 • Alle woningen krijgen zelfregelende ventilatieroosters (dauerlüftung).

Opmerkingen over ontwerp
Sommige bewoners hebben vragen gesteld over de sfeerimpressies van de architect. Ze vinden de kleur van de kozijnen aan de donkere kant. Ze vrezen dat de woning daardoor aan de binnenkant kleiner lijkt. Sowieso worden de kozijnen in de woning wit geschilderd. Voor de kleurkeuze van de buitenkozijnen overleggen we met de bewoners.

Overzicht vragen en antwoorden
Bij deze nieuwsbrief zit een overzicht van de kritische vragen van de bewonersgroep aan de aannemers. Aangevuld met vragen die we later nog in een brief van diverse bewoners hebben ontvangen. Achter elke vraag staat het antwoord van Onderhoud Plus of Woonpunt. Sommige zaken moeten nog uitgezocht worden, zoals een aantal vragen over de warmtepomp. Daar komen we zo snel mogelijk op terug bij alle bewoners.

Hoe nu verder?
Woonpunt heeft een principeaanvraag voor een vergunning ingediend bij de gemeente Heerlen. We verwachten eind september een reactie. Daarna maken we de renovatieplannen definitief, samen met de aannemer en architect. Die definitieve plannen presenteren we nog aan alle bewoners. Tijdens die presentatie komen we ook terug op de vragen die nog niet beantwoord zijn. Ook maken we dan met alle bewoners een afspraak voor een keukentafelgesprek. Tijdens dat gesprek leggen we uit wat er gaat gebeuren in uw woning en wanneer. En we beantwoorden uw individuele vragen.

Heeft u vragen?
Zolang de renovatieplannen nog niet definitief zijn, is het nog mogelijk om dingen aan te passen. Dus laat uw stem horen via een van de leden van de bewonersgroep. Of neem contact op met Woonpunt:

 • Gemma Gerrits, gebiedsregisseur, 088 – 0506087, g.gerrits@woonpunt.nl
 • Jimmy Loontjens, projectontwikkelaar, 088 – 0506144, j.loontjens@woonpunt.nl
 • Dylan Erkenbosch, buurtcoördinator, 06 –  29 53 01 39, d.erkenbosch@woonpunt.nl

Uur van de Buurt gaat weer van start!

Na een noodgedwongen sluiting vanwege het coronavirus kan iedereen sinds 2 juni jl. weer terecht in onze SCHUNCK-bibliotheekvestigingen in Hoensbroek, Heerlerheide, Heerlerbaan en het Glaspaleis.

Goed nieuws is dat de bibliotheken binnenkort ook alle buurtbewoners weer welkom kunnen heten voor het maandelijkse programma Uur van de Buurt. Vanwege de coronaregels wel op 1.5 meter afstand en met een beperkt aantal bezoekers. Aanmelden is daarom noodzakelijk; voor Uur van de Buurt Hoensbroek kan dit per e-mail (s.eschweiler@schunck.nl) of telefonisch (045-5211019).

Het maandelijkse koffiemomentje in de bibliotheek is bestemd voor alle buurtbewoners en buurtondernemers. Iedereen is welkom om het programma bij te wonen met het laatste nieuws uit de wijk, gastsprekers en natuurlijk met koffie en burengezelligheid.

Op dinsdagochtend 18 augustus bent u weer welkom om te buurten in de bieb van Hoensbroek. Medewerkers Drees en Sandra hebben een collectie zomerleesboeken voor u samengesteld en bespreken graag samen met u het thema ‘Mijn leven in coronatijd’. Verder zal Sandra Hendrix haar tentoongestelde schilderijen ter plekke toelichten.

De daaropvolgende Hoensbroekse editie is op dinsdagochtend 8 september. Samen met een opbouwmedewerker van STAND-BY openen we een fototentoonstelling over burenhulp in Hoensbroek. En dat sluit mooi aan bij de Nationale Burendag. In september valt tevens de Week van de Alfabetisering dus we gaan ook samen aan de slag met een klein dictee.

Uur van de Buurt Hoensbroek is telkens van 10.30 uur tot 12.00 uur en aanmelden kan dus via s.eschweiler@schunck.nl of 045-5211019.

Woonpunt komt naar bewoners toe deze zomer

Wij willen onze bewoners beter leren kennen. Daarom organiseren we deze zomer meet & greets in onze buurten. Ook onze netwerkpartners, zoals handhaving, welzijnswerk, de wijkagent en de huurdersvereniging, zijn van de partij. 

Tijdens de meet & greet staan we op een centrale plaats in de buurt of in het gebouw. Onder het genot van koek, koffie en fris kunnen bewoners ons vertellen wat er speelt in hun buurt. Met de informatie die we ophalen, kunnen wij hen nog beter van dienst zijn.

70 bewoners kwamen langs
De eerste meet & greet vond plaats op dinsdag 14 juli in de Maastrichtse wijk Caberg, waar Woonpunt plannen heeft om te gaan renoveren. In totaal kwamen die middag zo’n 70 bewoners langs in de tuin van onze inloopwoning in de wijk (vanwege corona niet allemaal tegelijk). Een ijscowagen voorzag de kinderen en volwassenen van een verkoeling.

Positieve reacties
De belangrijkste onderwerpen die bewoners aansneden, waren drugsoverlast, verkeersoverlast en de overlast van hondenpoep en zwerfvuil. Ook hadden bewoners vragen over de op handen zijnde renovatie. Bewoners konden ook kaartjes invullen om hun belangrijkste opmerkingen achter te laten. De reacties op de eerste zomerbijeenkomst waren superpositief.

Renovatie Pannenberg

Na de bouwvak starten we met de renovatie van 42 appartementen aan de Pannenberg in Hoensbroek. We gaan de woningen energiezuiniger maken en het binnenklimaat verbeteren. De buitenkant van het gebouw krijgt een make-over. Als bewoners dat willen, dan vernieuwen we ook de keuken, badkamer en het toilet. Habenu van de Kreeke is de hoofdaannemer.

Bewoners Marktstraat kiezen aannemer

Bewoners van de Hoensbroekse Marktstraat denken mee over de renovatie van hun appartementen. Ze droegen ideeën aan voor het programma van eisen en beoordeelden de presentaties van aannemers. Vanwege de kwaliteit, de zorg voor bewoners en de voorstellen rondom energieverbruik kozen ze samen met Woonpunt voor Onderhoud Plus. Het ontwerp wordt gemaakt door Engelman Architecten. 


Nieuwsbrief Woonpunt – Slakhorst (update april)

Hoe staat het met de plannen?
Vorige week stond in de media dat de plannen voor Slakhorst ter discussie staan. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. In deze nieuwsbrief reageren wij hierop. Wij zijn van plan gewoon verder te gaan op de ingeslagen weg.

In de media wordt gemeld dat de gemeente Heerlen een onderzoek laat uitvoeren naar de cultuurhistorische waarde van de wijk. Enkele belangenorganisaties en raadsleden hebben hierom gevraagd. Ze hopen dat Woonpunt renovatie opnieuw wil overwegen als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Wat ons betreft is dat geen optie, hebben we aan de gemeente laten weten. Waarom dat is leggen wij u nogmaals uit in deze nieuwbrief.

Wijk voor de toekomst behouden
Slakhorst is een prachtige wijk met een uniek karakter en een sterke sociale samenhang. Dat beseffen wij, daarom willen we de wijk graag voor de toekomst behouden. Dat kan op twee manieren: renovatie of herontwikkeling in oorspronkelijke stijl. Om een verantwoorde keuze te maken, hebben we zorgvuldig onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de technische staat van de woningen ronduit slecht is. Er zijn gevelscheuren, scheve verdiepingsvloeren, verzakkingen en vochtproblemen.

Renovatie niet verantwoord
Er moet dus heel veel gebeuren aan de woningen. En dan nog is er geen garantie dat de vochtproblemen na renovatie definitief verholpen zijn. Bovendien zouden de woningen na renovatie nog steeds klein zijn met een onpraktische indeling en een te laag energielabel. Kortom, woningen waar mensen straks niet meer willen wonen. Daarom vinden wij het niet verantwoord om geld te steken in renovatie. Dit geld willen we wél investeren in nieuwe woningen. Want dan weten we zeker dat de vochtproblemen niet terugkomen. En dat de nieuwe woningen voldoen aan de eisen van de toekomst: energiezuinig en met een prettige indeling. De Welstandscommissie van de gemeente Heerlen heeft bevestigd dat nieuwbouw een goede keuze is.

Wat gaat er nu gebeuren?
Wij gaan door met onze plannen voor herontwikkeling van de wijk. Zoals afgesproken gaat de architect een voorlopig ontwerp maken van de woningen. In de zomer bespreken we dat in de klankbordgroep en met de bewoners. Vanzelfsprekend blijven we wel in gesprek met de actiegroep en de gemeente Heerlen.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Of over de plannen en ontwikkelingen? Kom dan naar het wekelijkse inloopspreekuur aan het Horstplein 16. Dat is elke maandag tussen 09.30 en 12.30. Uiteraard volgen wij bij dit spreekuur de richtlijnen van het RIVM. U mag ons ook mailen via slakhorst@woonpunt.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.