Werkzaamheden Emmastraat en Emmaplein e.o.

Woonpunt heeft in haar toekomstplannen staan dat we bij onderhoudswerkzaamheden vooral willen insteken op duurzame maatregelen. Voor de woningen in het complex waar u woont willen wij einde 2021 of begin 2022 starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Werkzaamheden
Het gaat dan om werkzaamheden aan kozijnen, gevels, isolatie etc. of eventueel andere duurzaamheidsmaatregelen.

Plannen voorbereiden
Voordat we de plannen gaan uitwerken willen we eerst met de bewoners praten over wat zij belangrijk vinden. Wat komt u tegen in uw woning? Welke tips of aanbevelingen heeft u voor Woonpunt? Wij hopen dat u, net als Woonpunt, het belangrijk vindt dat ook uw ervaringen worden meegenomen in onze plannen.
Op dinsdag 28 januari om 16.00 uur willen wij graag met u in gesprek om dat wat u belangrijk vindt te horen en zo mogelijk mee te nemen in de plannen. Dat kan in het gemeenschapshuis Op de Weijenberg 11. Ook de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek zal aanwezig zijn.

Meepraten
Bent u geïnteresseerd om mee te denken? Wilt u uw mening geven? Laat het ons dan weten en reageer dan vóór 21 januari 2020. Dat kunt u doen door ons te bellen op telefoonnummer 088-0506087 of mail naar info@woonpunt.nl Wij nodigen geïnteresseerden graag uit voor een gesprek waarbij ook de projectontwikkelaar van Woonpunt, Kelly Ruber aanwezig is.

In de tussentijd
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat we straks bij de start van de uitvoering voor verrassingen komen te staan worden nu al een aantal onderzoeken gedaan. Zo worden bij een aantal woningen de gevels geïnspecteerd, hiervoor hoeft u niet thuis te zijn. Ook het ecologisch onderzoek wordt al opgestart. Een ecoloog onderzoekt met een verrekijker of er beschermde diersoorten als vleermuizen of huismussen rondom de woningen leven. Want als ze er zijn moeten we – voorafgaand aan de renovatie – passende maatregelen nemen. De komende maanden worden er dus meer onderzoeken opgestart. Als hiervoor mensen in uw woning moeten zijn laten wij u dat weten. Laat dus niet zomaar iedereen binnen maar vraag altijd eerst naar een legitimatiebewijs. Komt u ook? Laat het ons even weten.

Contactpersoon
Uw buurtcoördinator is bereikbaar via ons centrale nummer 088 – 050 62 24. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de buurtcoördinator van Mariarade.

Een mooi, nieuw Slakhorst (vervolg)

Woonpunt investeert in herontwikkeling van de Hoensbroekse wijk Slakhorst (zie ook ons eerdere nieuwsbericht). Vanaf 2021 worden 168 woningen afgebroken en opnieuw opgebouwd met historische elementen in een eigentijds jasje. Door te investeren in duurzame en comfortabele sociale huurwoningen en leefbaarheid wil Woonpunt de Hoensbroekse mijnwerkerskolonie behouden voor huidige en toekomstige bewoners.
Bekijk voor meer informatie het onderstaande filmpje, download hieronder de brochure (10,9 MB) en/of kijk op de website van Woonpunt.

Nieuwsbrief Woonpunt voor Buttingstraat en Nieuwenhofstraat (oktober 2019)

Op 17 oktober was er een gesprek met 7 huishoudens van de Buttingstraat en Nieuwenhofstraat. Het ging over de werkzaamheden die Woonpunt in 2021 wil uitvoeren om de woningen meer duurzaam te maken. Wij hebben bewoners uitgenodigd daarover mee te denken en aan te geven wat zij belangrijk vinden. Tijdens het gesprek kwam eerst de buitenzijde van de woningen aan bod. Daarna de binnenkant van de woningen. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende opmerkingen.

Buitenzijde van de woningen

Lichtinval
Bewoners vragen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk licht naar binnen kan komen. Dat kan bijvoorbeeld door ramen te vergroten of een voordeur met ramen te plaatsen. Bij de kleine ramen aan de zijkant is het gedeelte dat open kan heel klein. Bram Bus van Woonpunt (projectontwikkelaar) geeft aan dat de woningen een monumentale status hebben. Binnen de regelgeving proberen we wel zoveel mogelijk aan wensen van bewoners tegemoet te komen.

Isolatie
Woonpunt wil het dak, de gevels, de vloeren en ramen isoleren. De mogelijkheid om buitengevelisolatie aan te brengen laten we onderzoeken . Samen met de isolatie moet er ook een goede ventilatie komen om vochtproblemen te voorkomen.

Dakkapel
Bewoners vragen zich af waarom sommige woningen een dakkapel hebben en andere een dakraam. Ook vragen ze of een dakkapel meer ruimte biedt. Woonpunt zoekt beide zaken nog uit. De uitkomsten worden eventueel meegenomen in de plannen.

Schilderwerk
Bewoners hebben klachten over het schilderwerk en de slechte controle van Woonpunt hierop.

Rolluiken
Voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten de rolluiken aan de buitengevel weggehaald worden. Bewoners ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Woonpunt plaatst de rolluiken niet terug. Dat hoeft ook niet als de ramen goed geïsoleerd zijn en zijn voorzien van kierdichting, want dan laten ze geen kou of geluid meer door. Alle deuren krijgen een meerpuntssluiting en alle ramen een afsluitbare kruk om de inbraakveiligheid te verbeteren. Ook de monumentenregelgeving staat het terugplaatsen van rolluiken niet toe

Aanbouw/serre
Bij het isoleren van de woningen en het herstellen van het pleisterwerk aan de buitengevel moeten de aanbouwen tegen de woning aan verwijderd worden. Doen we dat niet, dan kunnen we de woning niet helemaal isoleren. Dat is wel nodig, anders ontstaan koudebruggen waardoor het vocht op de koudste plek van de muur neerslaat. En dan heeft isolatie een averechts effect. Woonpunt wil samen met bewoners een oplossing bedenken voor het verwijderen van de aanbouwen. Bewoners stellen voor dat Woonpunt een aanbouw aanbiedt tegen een vergoeding of huurverhoging. Verder laten ze weten dat de afstap van de huidige aanbouw naar de woonkamer en naar buiten te hoog is.

Binnenzijde van de woningen

Energieprestatie
Woonpunt wil de energieprestatie verbeteren en de woningen aanpassen zodat de woningen een A label krijgen. Op dit moment variëren de energielabels van de woningen van D tot G.

Vocht
Veel bewoners hebben last van vocht in hun woning en condensvorming op verschillende locaties (keuken, kelder, badkamer).

Keuken
In sommige woningen hangt de cv-ketel in de keuken, maar dit is niet overal het geval. Een goede afzuiging in de keuken is belangrijk. Daarnaast is er behoefte om het grotere raam in de keuken te kunnen openen.

Woonkamer
Bij enkele woningen is geen vloerisolatie. Bewoners vragen of Woonpunt wil controleren op boktor en houtrot. Ook geven ze aan dat er in de woonkamer een koude stroming voelbaar is. Daarnaast twijfelen bewoners aan de capaciteit van de radiatoren. Woonpunt laat dit opnieuw berekenen, nadat de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd.

Toilet
De kwaliteit van de riolering wordt onderzocht. Zijn er aandachtspunten, dan worden deze vanzelfsprekend opgelost. Bewoners vragen of Woonpunt een radiator op het toilet kan plaatsen en geven aan dat waar er radiatoren aanwezig zijn deze heel hoog hangen.

Badkamer
Bewoners willen graag een inloopdouche. Nu is de instap te hoog. Ze vragen verder of Woonpunt een tweede toilet kan maken op de badkamer. Over de vloertegels zijn ze niet tevreden; ze zijn zo verweerd dat ze bijna niet schoon te maken zijn. Nog een aandachtspunt: de leidingen op de muren worden heel heet. Vooral in het douchegedeelte is dat niet prettig.

Trappenhuis
In de trappen zitten kleine gaatjes. Na het schilderen komen die weer terug. De bewoners zijn bang dat er houtworm of boktor zit. Ook kraken de trappen. Verder vragen ze of Woonpunt de trapleuning kan aanpassen, zodat deze doorloopt.

Elektriciteit in de woning
Bewoners vragen Woonpunt aandacht te schenken aan de veiligheid van de elektriciteit.

Individuele klachten
Als u een technische klacht heeft over een cv-ketel, afvoer of anders, hoeft u niet te wachten tot de renovatie. Technische klachten kunt u doorgeven aan onze klantenservice via 088 – 050 60 70 of info@woonpunt.nl.

Hoe nu verder?
Onze voorlopige planning ziet er als volgt uit:
• t/m februari 2020: gesprekken over uit te voeren werkzaamheden
• t/m juni 2020: planuitwerking door architect
• t/m december 2020: keuze aannemer en opdrachtverstrekking
• t/m juni 2021: start uitvoering werkzaamheden

Wilt u in alle bovengenoemde fases meedenken met Woonpunt? Laat het ons dan weten. Neem daarvoor contact op met Gemma Gerrits, 088 – 050 60 87.

Wijkbeheerder
Uw wijkbeheerder is Angelo van Kan. U kunt hem aanspreken over alle zaken die de leefbaarheid aangaan. Hij is iedere dag, behalve vrijdagmiddag, bereikbaar via 088 – 050 62 24.

Nieuwsbrief Woonpunt voor Boshouwersweide (oktober 2019)

Woonpunt heeft een paar woningen in uw buurt worden tijdelijk verhuurd. Dat roept vragen op. In deze nieuwsbrief leggen wij uit waarom we dit doen. En of dit gevolgen heeft voor de andere woningen in de buurt.

Onderzoek naar toekomst woningen
Woonpunt neemt jaarlijks haar woningbezit onder de loep. Dan worden plannen gemaakt voor de korte termijn (enkele jaren) en langere termijn (5-10 jaar). Op dit moment onderzoekt Woonpunt wat er met de woningen in Boshouwersweide gaat gebeuren op lange termijn. Zo’n onderzoek wordt zorgvuldig gedaan. Dat betekent dat we op verschillende zaken letten, bijvoorbeeld:
• Wat is de technische toestand van de woningen en welke verbeteringen zijn er nodig?
• Op welke manier kunnen we de woningen verduurzamen?
• Zijn de woningen goed verhuurbaar?
• Wat vinden de bewoners van hun woning?
Kortom, heel veel vragen die eerst beantwoord moeten worden voordat we onze plannen definitief kunnen maken. Daar gaan soms meerdere jaren overheen.

In gesprek met bewoners
Woonpunt wil ook graag in gesprek met bewoners. Hoe ervaren zij de woning? Welke ideeën hebben ze over verduurzamen? Daarover willen we met een aantal bewoners in gesprek, die namens de hele buurt spreken. U krijgt omstreeks januari 2020 van ons een uitnodiging. Dan kunt u aangeven of u het fijn vindt om mee te praten namens de buurt. Want u weet alles over de woning en de buurt.

Wat betekent dat voor uw woning?
Eigenlijk niets. U kunt uw technische klachten, als u die heeft, gewoon zoals altijd blijven melden. Woonpunt voert ook gewoon het onderhoud uit en let samen met u op de leefbaarheid van de omgeving. De meeste woningen die leegkomen worden ook gewoon weer verhuurd.

Geen onnodige investeringen doen
Een aantal leegkomende woningen gaan we vanwege dit onderzoek niet meer verhuren. Dit zijn de slechtere woningen die we gebruiken voor ons onderzoek. Deze gaan we eventueel wel tijdelijk verhuren.

Wijkbeheerder
Uw wijkbeheerder is Angelo Vankan. U kunt hem aanspreken over alle zaken die de leefbaarheid aangaan. Hij is iedere dag, behalve vrijdagmiddag, bereikbaar via 088 – 050 60 70.

Nieuwsbrief Woonpunt voor Marktstraat (oktober 2019)

Uit gesprekken tussen een huurdersgroep en Woonpunt en een enquête onder bewoners blijkt dat onze ideeën overeenkomen. Het gaat dan over wat er moet gebeuren in uw wooncomplex en woning. In de laatste bijeenkomst hebben we besproken hoe we dat gaan organiseren.

Hoe gaat het nu verder?
Woonpunt maakt aan de hand van de gespreken en eigen onderzoek een programma van eisen. Als dat klaar is, krijgen drie aannemers opdracht een voorstel te maken over hun aanpak. En over de manier waarop ze overlast voor bewoners tijdens de uitvoering willen voorkomen. Natuurlijk is er altijd sprake van enige overlast. Maar de aannemer moet aangeven op welke manier hij ervoor zorgt dat de overlast zo beperkt mogelijk wordt.

Bewoners betrekken in de voorbereiding
De drie aannemers presenteren hun voorstel vervolgens aan Woonpunt en een aantal bewoners. Op die manier kunnen bewoners in een vroeg stadium meedenken over de plannen. Die werkwijze is nieuw, maar we willen graag weten wat bewoners belangrijk vinden bij de uitvoering van werkzaamheden. Daarom hebben we aan de bewonersgroep gevraagd om drie personen te laten meekijken. Tijdens onze volgende afspraak in december horen we welke drie dit zijn en wat belangrijke punten zijn om op te letten.

Planning en volgende stappen
In januari presenteren de aannemers hun voorstellen en selecteren wij de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. In het voorjaar gaat de aannemer het plan voorbereiden zodat we in het najaar van 2020 kunnen starten met de werkzaamheden.

Ecologisch onderzoek
In de Flora- en faunawet staat dat een ecologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot doel om te kijken of er beschermde planten en dieren aanwezig zijn. Als dat het geval is, moeten we daar bij het plannen van de werkzaamheden rekening mee houden. Dat onderzoek is al gedaan. Geconstateerd is dat er vleermuizen, de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger, zijn. Er worden binnenkort tijdelijke kasten geplaats aan de flat aan de overkant, zodat de vleermuizen daar tijdens de uitvoering kunnen verblijven. Definitieve voorzieningen voor de vleermuizen brengen we bij het groot onderhoud aan.

Keuze van de aannemer
Gelukkig is al gebleken dat er overeenstemming is tussen Woonpunt en bewoners over de uit te voeren werkzaamheden. Ook hebben bewoners een stem bij de keuze van de aannemer. Maar de kosten spelen daarbij ook een belangrijke rol. We gaan ervan uit dat we samen tot een goede keuze kunnen komen, als we open en transparant communiceren.

Uw huurdersbelangenvereniging
De huurdersverenigingen van Woonpunt vinden het belangrijk dat bewoners meer en eerder betrokken worden bij de werkzaamheden. Zo ook uw Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek. Zij zullen dan ook kritisch volgen hoe dit verloopt. Voor lidmaatschap van uw HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek kunt u contact met hen opnemen via 045-5227671 of 06-15434119. U kunt ook het spreekuur bezoeken. Dat is iedere donderdag van 10.00 – 12.00 uur in de Marktstraat 145 in uw complex.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact op met Gemma Gerrits (coördinator wijkenaanpak & participatie). Of met Jimmy Loontjens, projectleider bouw. Zij zijn dagelijks bereikbaar via 088 – 050 60 70.

Buurtcoördinator
Uw buurtcoördinator is Angelo Van Kan. U kunt hem aanspreken over alle zaken die de leefbaarheid aangaan. Hij is iedere dag, behalve vrijdagmiddag, bereikbaar via 088 – 050 60 70.

Nieuwsbrief Woonpunt voor Slakhorst

Hieronder volgt de nieuwsbrief voor Slakhorst die Woonpunt laatst verspreidde.

Binnenkort kunnen wij u de voorlopige ideeën over de nieuwe Slakhorst laten zien. De klankbordgroep was enthousiast over de eerste concept tekeningen. Woonpunt is nu in gesprek met de gemeente om draagvlak te krijgen. Als alles meezit, kunnen wij u in november het stedenbouwkundig plan laten zien met een eerste beeld van de nieuwe woningen. Dan is er ook meer duidelijkheid over de fases waarin wij gaan slopen.

Wat gebeurt in de tussentijd?
De leegkomende woningen worden tijdelijk verhuurd. Daarvoor moeten wij eerst een leegstandsvergunning aanvragen. Dat kan even duren. Woonpunt doet er alles aan om dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen.

Woningen die niet meer geschikt zijn voor verhuur
Er zijn op dit moment een paar woningen die niet meer tijdelijk verhuurd kunnen worden. Dat komt door de slechte technische toestand. Dat is jammer, want we vinden het belangrijk dat de Slakhorst zolang mogelijk bewoond blijft. Bij die woningen laten we de ramen en deuren voorzien van beplating. Om te voorkomen dat dit er vervelend uitziet, komen er foto’s van de originele woning op de platen. Dan lijkt het net alsof de woning bewoond is.  

Leefbaarheid
Als zoveel mensen verhuizen, heeft dat invloed op de leefbaarheid. Woonpunt wil er alles aan doen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Laat het ons weten als u iets tegenkomt: slecht onderhoud van de tuinen, overlast, rotzooi of wat dan ook. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat de veroorzaker de rommel opruimt. Of wij laten het doen op de kosten van de vervuiler. We moeten er namelijk samen voor zorgen dat de omgeving er netjes blijft uitzien. Wilt u iets bespreken, neem dan contact op met uw buurtcoördinator Angelo Van Kan.

Infowoning Horstplein 16
Het Horstplein 16 wordt gebruikt als infowoning. U kunt er straks alle beschikbare informatie over de plannen bekijken. Ook zijn er regelmatig medewerkers van Woonpunt aanwezig aan wie u vragen kunt stellen. Onze consulent maatwerk Emely Bergrath houdt er elke maandag een spreekuur tussen 09.30 en 12.30 uur. In verband met vakantie is zij er op 21 en 28 oktober niet. Om wachttijden te voorkomen, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken. Bel daarvoor met 088 – 050 60 70 of mail naar slakhorst@woonpunt.nl

Vragen over de verhuizing?
Spreekuur Horstplein 16: iedere maandag van 9.30 tot 12.30 uur. Behalve 21 en 28 oktober in verband met vakantie. Of maak een afspraak via Slakhorst@woonpunt.nl of bel 088-0506070

Buurtcoördinator
Uw buurtcoördinator is Angelo Van Kan. U kunt hem aanspreken over alle zaken die de leefbaarheid aangaan. Hij is iedere dag, behalve vrijdagmiddag, bereikbaar via 088 – 050 60 70.