Toelichting op renovatieplannen Marktstraat

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat aannemer Onderhoud Plus is uitgekozen voor de renovatie van de woningen aan de Marktstraat. Dit na een zorgvuldig proces, waarbij enkele bewoners betrokken waren. Waarom niet allemaal? In deze nieuwsbrief leggen we dat uit. Woonpunt wil bewoners graag in een vroeg stadium betrekken bij renovatie. Maar het is niet te doen om voor elke beslissing met iedereen persoonlijk in gesprek te gaan. Vandaar dat we de start van dit project een oproep deden aan alle bewoners om mee te denken. Daarvoor hebben circa 15 mensen zich aangemeld. Zij zijn betrokken bij de plannen tot nu toe. Zo hebben ze bijvoorbeeld een lange lijst met kritische vragen voor de selectie van een aannemer gemaakt. En drie mensen afgevaardigd om aanwezig te zijn bij de presentaties van de verschillende aannemers. Op basis van hun antwoorden op deze kritische vragen en de algemene indruk heeft Woonpunt samen met bewoners gekozen voor aannemer Onderhoud Plus.

De renovatieplannen
De naam van het gebouw ‘Op den Theulder’ verwijst naar de samenkomst van wegen die uitgroeide tot het centrum van Hoensbroek. Onderhoud Plus heeft dit in gedachten genomen bij het ontwerp van het gebouw. Voor de renovatie hanteren zij drie uitgangspunten: de bewoner centraal, een slimme uitvoering en een gunstige exploitatie. Op hoofdlijnen zijn hun plannen als volgt:

  • Ze willen de architectuur en functionaliteit van het gebouw zoveel behouden. Maar dan wel zorgen voor een rustiger uitstraling, door te kiezen voor tijdloze kleuren.
  • Ze stellen voor om de balustrades aan te passen. Die lopen nu recht, maar in de plannen van Onderhoud Plus hellen ze iets naar voren. Dat zorgt voor minder valgevaar en biedt bewoners meer ruimte.
  • Galerijvloeren willen ze verhogen om de overgang van buiten naar binnen nagenoeg egaal te maken.
  • De hoofdentree wordt meer uitnodigend, maar tegelijkertijd overzichtelijk en veilig.
  • Er komen 12 rolstoeltoegankelijke woningen in het gebouw.
  • Duurzaamheid: de woningen krijgen nieuwe puien met hoogwaardige isolatie en HR++ glas. De kieren en naden zijn beter afgedicht, zodat geen tocht kan ontstaan. Op de kopgevels van het gebouw en op het dak komt isolatie. Ook komt er een warmtepomp, die in de zomer eveneens voor verkoeling kan zorgen. Het is mogelijk deze in de toekomst aan te sluiten op mijnwater.
  • Alle woningen krijgen zelfregelende ventilatieroosters (dauerlüftung).

Opmerkingen over ontwerp
Sommige bewoners hebben vragen gesteld over de sfeerimpressies van de architect. Ze vinden de kleur van de kozijnen aan de donkere kant. Ze vrezen dat de woning daardoor aan de binnenkant kleiner lijkt. Sowieso worden de kozijnen in de woning wit geschilderd. Voor de kleurkeuze van de buitenkozijnen overleggen we met de bewoners.

Overzicht vragen en antwoorden
Bij deze nieuwsbrief zit een overzicht van de kritische vragen van de bewonersgroep aan de aannemers. Aangevuld met vragen die we later nog in een brief van diverse bewoners hebben ontvangen. Achter elke vraag staat het antwoord van Onderhoud Plus of Woonpunt. Sommige zaken moeten nog uitgezocht worden, zoals een aantal vragen over de warmtepomp. Daar komen we zo snel mogelijk op terug bij alle bewoners.

Hoe nu verder?
Woonpunt heeft een principeaanvraag voor een vergunning ingediend bij de gemeente Heerlen. We verwachten eind september een reactie. Daarna maken we de renovatieplannen definitief, samen met de aannemer en architect. Die definitieve plannen presenteren we nog aan alle bewoners. Tijdens die presentatie komen we ook terug op de vragen die nog niet beantwoord zijn. Ook maken we dan met alle bewoners een afspraak voor een keukentafelgesprek. Tijdens dat gesprek leggen we uit wat er gaat gebeuren in uw woning en wanneer. En we beantwoorden uw individuele vragen.

Heeft u vragen?
Zolang de renovatieplannen nog niet definitief zijn, is het nog mogelijk om dingen aan te passen. Dus laat uw stem horen via een van de leden van de bewonersgroep. Of neem contact op met Woonpunt:

  • Gemma Gerrits, gebiedsregisseur, 088 – 0506087, g.gerrits@woonpunt.nl
  • Jimmy Loontjens, projectontwikkelaar, 088 – 0506144, j.loontjens@woonpunt.nl
  • Dylan Erkenbosch, buurtcoördinator, 06 –  29 53 01 39, d.erkenbosch@woonpunt.nl