Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek nodigt alle leden graag uit voor de Algemene Ledenvergadering 2023. Deze wordt gehouden op dinsdag 16 mei a.s. in de benedenzaal van Partycentrum Amicitia aan de Markt 9 te Hoensbroek. Aanvang van de vergadering is om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Jaarverslag Secretaris 2022
  3. Verslag Kascontrolecommissie
  4. Jaarverslag Penningmeester 2022
  5. Voorstel tot het verhogen van de contributie
  6. Rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures
    Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur)
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Wij verheugen ons op uw komst!