Vragen en antwoorden renovatie Marktstraat

Algemene vragen

Kan de aannemer aantonen waarom hij dit werk goed kan?
Er zijn enkel aannemers geselecteerd die ervaring hebben met soortgelijke opdrachten. OnderhoudPlus heeft voor Wonen Limburg in Venray 120 appartementen gerenoveerd. Ook in Hengelo renoveerden ze 152 woningen voor Welbions.

Hoe serieus gaat de aannemer om met de werkzaamheden?
Zeer serieus. Onderhoudplus heeft samen met een team van adviseurs en mooi en goed doordacht plan gepresenteerd. Hierbij hanteren ze drie kernpunten: de bewoner centraal, een slimme uitvoering en een gunstige exploitatie.

Hoe laat de aannemer de woning achter?
Aan het einde van de werkdag worden de woningen altijd opgeruimd.

Wie betaalt het elektriciteitsverbruik tijdens de renovatie?
De aannemer maakt gebruik van de elektriciteit in de woningen, maar de kosten hiervan zijn zeer beperkt. Alle bewoners ontvangen bovendien een vergoeding van Woonpunt voor de overlast.

Moeten bewoners tijdens de werkzaamheden hun woning verlaten?
Bij de meeste werkzaamheden kunnen ze overdag gewoon thuis blijven. Alleen als er asbest verwijderd wordt , moeten ze hun woning uit veiligheidsoverwegingen even verlaten. Ze kunnen dan gebruik maken van zogenaamde rustwoningen in het complex. Dat zijn leegstaande woningen die speciaal voor dit doel zijn ingericht. Ook als bewoners te veel overlast ervaren kunnen ze hier gebruik van maken. Aan het einde van de werkdag kunnen bewoners altijd terug naar hun woning.

Hoe beperkt de aannemer het gebruik van parkeerplekken?
OnderhoudPlus parkeert zoveel mogelijk elders. Ook het ketenpark houden zij beperkt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van leegstaande woningen voor de uitvoerder en kantinevoorzieningen. Wel moeten er enkele parkeerplaatsen afgezet worden voor het plaatsen van steigers of liften.

Wordt de school ook gevraagd het gebruik van de parkeerplaats te beperken?
Hierover komt nog een overleg met de gemeente Heerlen.

Hoe worden meubels en vloeren beschermd?
De aannemer verstrekt folie om meubels en vloeren af te dekken.

Komen bewoners tijdens werkzaamheden in de winter niet in de kou te zitten?
Er worden voorzieningen getroffen om dit te voorkomen. Op het moment dat de verwarming buiten werk is, bieden we tijdelijke elektrische kachels aan.

Hoe kunnen bewoners de werknemers herkennen?
Op de werkkleding van aannemers en onderaannemers staat de bedrijfsnaam vermeld.

Wordt huisnummer 28 (schoonheidsspecialiste) ook gerenoveerd?
Ja.

Op de kop van de Nieuwstraat zijn vleermuiskasten geplaatst. Heeft dit nog invloed op de planning?
Voor de werkzaamheden hebben we een ontheffing nodig van de flora & faunawet. De vleermuiskasten op de kop van de Nieuwstraat worden verwijderd, omdat we aan de overkant van het complex tijdelijke kasten hebben opgehangen.

Blijft het bellentableau aan de Marktstraat gehandhaafd?
Ja, maar de installatie wordt wel zo ingericht dat alleen de deur waar gebeld wordt opengaat.

Planning

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden in de woning duren ongeveer 10 werkdagen. De werkzaamheden aan de buitenkant (voor- en achtergevel vervangen) duren gemiddeld 4 werkdagen per woning. Bij de werkzaamheden aan de leidingschachten moeten de werklui soms ook in de woningen zijn. Als dat het geval is, worden bewoners tijdig geïnformeerd.

Hoe laat begint de aannemer en tot hoe laat wordt er doorgewerkt?
Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 16.15 uur.

Aanpak

Wat is het plan van aanpak van de aannemer?
Zodra de plannen definitief zijn, plant OnderhoudPlus met alle bewoners apart een huiskamergesprek in. Zij leggen dan uit hoe ze te werk gaan en wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden. Bewoners kunnen dan meteen hun vragen stellen.

Er wonen veel ouderen aan de Marktstraat. Houd de aannemer hier rekening mee?
Ja, er is speciale aandacht voor ouderen. Tijdens de werkzaamheden, maar ook bij het huiskamergesprek.

Moeten bewoners plaats maken in hun woning voor de werkzaamheden?
Soms moeten er meubels verschoven worden. De medewerkers van OnderhoudPlus kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Kan de airconditioning blijven zitten tijdens de werkzaamheden?
De airconditioning en andere zelf aangebrachte voorzieningen moeten tijdelijk worden verwijderd. Het is de bedoeling dat bewoners dit zelf regelen.

Technische vragen

Hoe lang duurt het verwijderen van asbest? En waar kunnen bewoners dan terecht?
Het verwijderen van asbest duurt gemiddeld 1 dag per appartement. Vanwege de veiligheid moeten bewoners dan hun appartement uit. Ze kunnen dan terecht in de rustwoning.

Zit er ook asbest in de tegels op het kleine balkon?
Bij vooronderzoeken zijn er geen asbest tegels gevonden op de balkons. Voor de zekerheid wordt dit nog verder onderzocht.

Wat voor soort isolatie en isolatie glas komt er?
In de panelen komt Pir-isolatie en in de kozijnen HR++ glas. Ook de kopgevels worden geïsoleerd.

Worden de betimmeringen ook vernieuwd? Bijvoorbeeld bij het bergingshok/washok?
Ja, alle buitenkozijnen worden vernieuwd, inclusief de betimmeringen.

Hoe worden de woningen toegankelijk gemaakt voor scootmobielen en rollators?
De galerijen worden opgehoogd tot dorpelhoogte. In de aangepaste woningen komt op twee plaatsen een kleine hellingbaan om de hoogte te overbruggen.

Worden er brandwerende platen aangebracht in de scootmobielruimte?
Er wordt eerst onderzocht of de ruimte voldoet aan wet- en regelgeving. Alleen als dat niet het geval is, worden er extra brandwerende voorzieningen getroffen.

Welke aanpassingen maken nog meer onderdeel uit van het renovatieplan?
In het renovatieplan zijn ook de volgende werkzaamheden meegenomen:

  • Verbeteren verlichting in de kelders
  • Duidelijke aanduiding huisnummers op de betonnen kolommen
  • Aanleg telefoon met camera.

Vragen aan Woonpunt*

Hoe hoog is de vergoeding die bewoners krijgen voor de overlast?
Dat legt Woonpunt uit bij de presentatie van de definitieve plannen.

Vragen inzake warmtewetgeving
Deze vragen worden later beantwoord in een presentatie over de nieuwe installatie.

Vragen kelder algemene ruimten uitstraling van proef Ledlampen
We horen graag wat bewoners van deze proef vinden.

*Tijdens de presentatie komen we ook terug op vragen die nog niet beantwoord zijn.